De Leidenaar

7 maart 2018

De Leidenaar 7 maart 2018


Leed en pret door ijzige kou

winter n Sommigen mensen gruwelden de afgelopen week van de ijzige kou, maar anderen hadden juist de grootse pret. Neem deze kinderen die donderdag de natuurijsbaan aan de Dobbedreef in de Stevenshof bezochten. Ze konden lekker hun gang gaan, want het ijs was van een prima kwaliteit. De organisatie IJsvereniging Rijndijk-Hoge Mors kon na een paar avonden vorst, de poorten al open doen. Het was slechts voor een paar dagen, maar in 2018 kon, evenals in 2017, in elk geval worden geschaatst. | Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

Jassen van afgedankte dekens

milieu n De eerste creatieve workshop van Re-Style Lab Een Straaltje Los afgelopen weekeinde was een groot succes.

Maar liefst 11 dames hadden zich opgegeven voor de workshop Dekengenot, gehouden in Kringloopwinkel Het Warenhuis. Na een korte introductie konden de deelnemers aan de slag. Een kleine drie uur later waren de verschillende dekens, die anders bij het grofvuil terecht waren gekomen, omgetoverd tot kleurrijke jassen, sloffen, vrolijke paaskonijnen en een aantal kussenhoezen. Missie geslaagd.

Zaterdag 10 maart wordt er op dezelfde locatie geklust met meubels op pootjes: nachtkastjes, stoelen, krukjes en dergelijke. Aanvang 13.00 uur.

'Groene entree bij NS-station'

verkeer n Bij de ingang van Leiden Centraal rolt het Burgerpanel vrijdag 9 maart een groene loper uit.

Zo willen de initiatiefnemers hun visie aan de politiek kenbaar maken: er moet in het gebied meer ruimte komen voor groen. Woordvoerder Peter van der Geer: 'Dit drukste en duurste stukje Leiden, houdt velen bezig. Je wilt er straks wonen of werken en worstelt je er nu misschien al dagelijks doorheen. Het gebied is geen zaak van alleen gemeente en projectontwikkelaars, maar ook van reizigers, inwoners, ondernemers en de regio.'

Denk aan ons!

politiek n Buurt- en wijkverenigingen in de binnenstad roepen de politieke partijen op om bij toekomstig beleid voor de binnenstad de belangen van bewoners evenwichtig mee te wegen. Mensen klagen over geluidsoverlast door de vele evenementen, en 's nachts door uitgaand publiek, over zwerfafval, verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen. In het centrum wonen 20.000 mensen.

Minder bussen op Breestraat

Leidse politici willen graag minder bussen zien op de Breestraat, maar de straat moet wel bereikbaar blijven met openbaar vervoer, bijvoorbeeld via kleine elektrische shuttlebusjes. De meningen hierover zijn te lezen op onze stellingenpagina die wij zes keer brengen in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 juni: de Breestraat moet busvrij worden. Lees verder op pagina 12.

Rubrieken n Natuur in de Stad, Het Duimpje

Zieke Demi beter met 35.000 euro

Glimlach basis succes toertocht

Wesley is groot        geworden

Zwarte zwervers

Een zwarte mees is geen broedvogel in Leiden en ook niet zo'n algemene wintergast. Foto Herman Berkhout.

Natuur is overal, ook in de stad. Dick de Vos, natuurgids bij IVN en raadslid voor de Partij voor de Dieren in Leiden, schrijft elke week over wat hem opvalt in de natuur in Leiden en omgeving.

Groepje vogels in de tuin. Vinken, pimpelmezen, koolmezen… ik keek er van boven op en zag een koolmees met een witte kruin. Koolmees? Koolmees? dacht ik… Onzin: zwarte mees!

Ik vergiste me één moment omdat ik de zwarte mees hier niet had verwacht. Het is geen broedvogel in Leiden en ook niet zo'n algemene wintergast. Ze komen voor in naaldbossen. De dichtstbijzijnde broedpopulaties bevinden zich in de binnenduinrand. Het kan zijn dat dit rondzwervende vogels zijn, die zich buiten hun broedgebied wagen. Veel jonge dieren doen dat. Nadat ze volwassen zijn geworden gaan ze aan het zwerven, op zoek naar een eigen leefgebied. De biologische term daarvoor is dispersie.

Niet zelden worden ze zelfs weggejaagd door hun eigen ouders, die zich alweer opmaken voor het nieuwe broedseizoen.

Dispersie is altijd ongericht: het kan alle kanten uitgaan.

Daarmee verschilt het van trekgedrag, dat altijd in één richting uitgaat, jaar na jaar en ongeveer in dezelfde periode. Veel vogels brengen hier alleen de zomer door, om snel even te broeden en dan weer lekker naar Spanje, of Afrika te gaan. Andere blijven permanent hier: standvogels.

Het merkwaardige is dat sommige vogelsoorten uit Nederland wegtrekken, terwijl hun meer noordelijke soortgenoten hier juist de winter doorbrengen. Van roodborsten is dat bijvoorbeeld bekend, maar het geldt voor veel meer vogels.

Zwarte mezen kun je hier zowel in de zomer als de winter aantreffen. Ik ben er dus niet zeker van of 'mijn' zwarte mees nu een trekker was of een zwerver.

Leiden steeds meer economische spil regio

economie n Leiden wordt steeds meer de economische spil in de regio. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Economie071.

Voor het vierde jaar op rij laat de Leidse regio positieve economische groeicijfers zien. De groei komt vooral voor rekening van het life sciences cluster en van de activiteiten die daar direct mee samenhangen.

Joke Busschots, communicatieadviseur Economie071: ''Het medisch-biologische cluster zorgt voor stabiliteit en tilt de Leidse regio boven het landelijk gemiddelde uit. De rest van de economie vertoont een rustig beeld. Geografisch is de groei niet gelijkmatig verdeeld. Banen en bedrijven trekken naar het centrum van de regio: naar Leiden, en in iets mindere mate naar Oegstgeest. Op andere plekken is sprake van stabilisatie of zelfs lichte krimp. De indexcijfers rondom het middelbaar beroepsonderwijs laten een zorgpunt zien. Er dreigt een tekort aan goed opgeleide MBO-ers. Om dit verder in beeld te brengen is er een aparte scan uitgevoerd in een arbeidsmarkt special.''

Kernstad

''De beweging naar het centrum van het 071-gebied zien we nu voor het eerst, maar blijkt te passen in een landelijke en zelfs internationale trend. Kennisinstellingen, hoger onderwijs en 'stuwende bedrijvigheid', dit zijn bedrijven die hun producten of diensten afzetten buiten een regio, clusteren zich in een handvol steden. Jonge, hoogopgeleide mensen trekken vervolgens naar deze steden voor een baan en/of opleiding. Groei in de kernstad is echter geen garantie op succes voor de omliggende regio of voor het lokale mkb. Zo bezien ligt er voor de Leidse regio een taak om het succesvolle life sciences cluster nog meer te verknopen met de rest van de economie en de regio.''

Vooruitgang

De Index071 meet de gezamenlijke economische vooruitgang binnen de 071-gemeenten: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De vorderingen zijn sinds het basisjaar 2012 gemeten. Dat jaar krijgt het indexcijfer 100. Voor 2017 komt het indexcijfer uit op 117. Het indexcijfer is opgebouwd uit 37 verschillende meetpunten die verdeeld zijn over de vijf thema's van de economische agenda: life sciences & health, ondernemerschap en jong talent, onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en regiomarketing. De uitgave van de Index071 gaat dit jaar gepaard met de uitgave van een 'Arbeidsmarkt special'. Beide documenten zijn stevig met elkaar verweven.

De Index geeft een overzicht van de economische vooruitgang binnen de 071-regio. In de 'arbeidsmarkt special' is meer te vinden over onder meer: de ongelijke banengroei, het tekort aan technisch personeel, de opmars van zzp'ers, de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt en arbeidsgehandicapten.

Bewoners Herenstraat zwaar teleurgesteld

infrastructuur n Actiegroep Herenstraat 30km is zwaar teleurgesteld over het door wethouder Strijk aankondigde onderzoek naar de verkeersmaatregelen in de straat.

Woordvoerder Loek van der Zeeuw: '' Wij kunnen niet anders zeggen dan dat het een grote teleurstelling is en een wassen neus! We zijn woedend.''

''Hetgeen de wethouder zal laten onderzoeken is minder dan het minimale, waarbij wordt opgemerkt dat het slechts 'onderzoek' betreft, en niet dat de maatregelen zullen worden uitgevoerd.''

''Onderzocht zal worden of het stoepje bij de zebra Leuvenstraat recht kan worden gelegd. Nu is het een soort trapje, wat zorgt voor problemen voor mensen met een kinderwagen, bakfiets, rollator. Misschien komt er een stoepje in het midden van de weg ter hoogte van de Staalwijkstraat, als hulp bij het oversteken. En er komt eventueel een 'informeel steunpunt' voor overstekend verkeer bij het spoor.''

''Auto's zullen onze straat blijven gebruiken als racebaan en onbelemmerd 50 kilometer kunnen blijven rijden, of harder'', aldus de buurtbewoner. ''Dus: geen wegversmallingen, geen extra zebra, geen veilige fietspaden, geen smileys, geen betere verlichting.''

''De gemeente gaat niet meer dan een stoepje recht leggen, een stoepje in het midden leggen en een fictief stoepje bij het spoor. En dat is dan niet eens zeker. Dit ligt natuurlijk veel te ver af van de enige veilige optie: 30 km! Opnieuw laat de gemeente de Herenstraat in de kou staan.''

Drie burgemeesters met hun vlaggen, tijdens een mijlpaal in 2011, drie jaar voor oplevering van het Limesaquaduct op de A4 bij Zoeterwoude. |Foto Peter van Evert

Samenwerking bij aanleg aquaduct

nostalgie n In deze rubriek plaatsen we foto's van uit een recent of langer verleden. Ook een leuke foto? Mail die naar redactie@deleydenaer.nl.

Vrijdag ‎9 ‎september ‎2011. Drie burgemeesters zwaaien in een tunnel trots met hun vlaggen. Henri Lenferink van Leiden (rechts), Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude en Michael Zonnevylle van Leiderdorp. De eerste twee zitten nog op hun post, Zonnevylle was niet meer lang actief in Leiderdorp en ging een andere vorm van het bestuursleven in.

De foto is gemaakt vanwege de mijlpaal in het Limesaquaduct, dat drie jaar later werd opgeleverd en stond symbool voor de samenwerking tussen de gemeentes.

In de rubriek Het Duimpje plaatst De Leydenaer onderwerpen die fout zijn of verbetering behoeven. Maar ook geven we complimenten aan personen, instellingen en bedrijven die het volgens ons goed doen. Tip mailen naar redactie@deleydenaer.nl.

Amicaal

Burgemeester Lenferink verdient wat ons betreft een dikke duim omhoog vanwege zijn bescheidenheid en toegankelijkheid. Los van het gegeven dat hij als bestuurder wordt geprijsd, is hij voor het gewone volk een aardige man. In de vijftien jaar dat hij actief is als eerste burger van Leiden hebben we hem op geen haartje kapsones kunnen betrappen. Op de nieuwjaarsreceptie gaat hij elk jaar vrolijk morrend voor onze fotograaf met een paar frisse studentes op de foto. En ook voor dit meisje maakte hij even wat tijd.

Kleurloos

Als we dan toch iets moeten noemen met het duimpje naar benden, dan is dat de ietwat kleurloze uitstraling van de 'Leidse Herman Finkers'. Te vaak horen wij op de redactie dat men niet wéét hoe Henri Lenferink er eigenlijk uit ziet. En dat mag na vijftien jaar eigenlijk niet meer het geval zijn. Maar ja, onze Henri is er niet de persoon naar om op een flamboyante manier het nieuws te zoeken. Het is ook geen troubleshooter, maar werkt blijkbaar graag op de achtergrond.

Weekgetal: 15

uitgerekend n 15. Zoveel jaar is Henri Lenferink al burgemeester van Leiden. De 60-jarige politicus staat hiermee tweede op de ranglijst van Leidse burgemeesters na de Tweede Wereldoorlog. Alleen Cees Goekoop moet hij nog voor laten gaan. Die hield het achttien jaar uit: van 1980 tot 1998. Andere langzitters zijn: N.C. de Gijselaar (1910 - 1927); J.G. de Mey van Streefkerk (1820 - 1842) en Pieter Adriaensz. Vermeer, beter bekend als burgemeester Van der Werf. Hij is recordhouder met 25 jaar: van 1573 tot 1598.

Op zoek naar 35.000 euro voor chronisch zieke Demi Fu (20)

Moeder Ingrid Fu met de poster van de inzamelactie: 'We willen Demi graag haar leven teruggeven.' |Foto Esther Luijk.

gezondheid n Het kampuitje in groep 8 werd voor haar klasgenoten een mooie herinnering, maar voor Demi Fu (20) mondde het uit in een nachtmerrie. Ze liep daar de ziekte van Lyme op, waardoor ze al ruim acht jaar aan huis gekluisterd is.

door Esther Luijk

De laatste drie jaar is ze amper haar bed nog uitgekomen. Moeder Ingrid Fu van het gezin uit Leiderdorp met Leidse wortels, luidt de noodklok. Zij wil haar dochter laten behandelen in een kliniek in Duitsland, waar 35.000 euro voor nodig is. "We willen zo graag dat ze gewoon weer naar buiten kan, een baantje kan nemen of naar de stad kan fietsen. Dat zou al prachtig zijn."

Ingrid: "In Duitsland is een kliniek waar ze door middel van een stamcelbehandeling het immuunsysteem als het ware kunnen resetten. Het zal waarschijnlijk nooit meer helemaal worden zoals het was. Maar al krijgt ze maar 60 of 70 procent van haar energie terug, dan kan ze al zoveel meer. Ze heeft nooit kunnen leven als een normale tiener, nooit lekker kunnen winkelen of sporten. We willen haar zo graag haar leven teruggeven."

Half december plaatste Ingrid een oproep tot crowdfunding op Facebook en uit alle hoeken kwam hulp. "Er zijn zoveel mensen die ons willen sponsoren, echt hartverwarmend", vertelt de moeder. "Een buurvrouw haakt hartjes en verkoopt ze voor Demi. Een vriendin gaat een van haar schilderijen veilen, een andere vriendin maakt en verkoopt sierraden. We gaan zelf nog meedoen aan Lopen voor Lyme, een sponsorloop in april. Sinds half december is er al 14.000 euro opgehaald, echt geweldig. Maar we zijn er nog lang niet! Wie helpt ons?"

Doneren kan via lopenvoorlyme.nl/team/demis-devils, of via NL09 INGB 0660 2970 94 t.n.v. D. Fu, o.v.v. Donatie Behandeling Demi Fu.

Café Re-Spons, stukadoor, arts en it'er gezellig bij elkaar

De sympathieke eigenaar Paul Minnes is helemaal op zijn plek: "Ik heb deze kroeg in 2005 mogen overnemen.''

In de rubriek Kroegpraat bezoekt Bas van der Weijden steeds een andere bar, café of koffiehuis in Leiden. Hij tekent de sfeer op, maakt een praatje met de barman, checkt de bierprijs en zoekt naar bijzondere feitjes. Deze week café Re-Spons

Bij een gevoelstempratuur van -15 stappen we op de fiets voor een bezoek aan café Re-Spons aan de Korte Mare 2. Bij binnenkomst lonkt direct een gezellige zithoek met zo te zien erg comfortabele banken, helaas zijn deze al bezet. Het café oogt zeer licht door de vele raampartijen en is gezellig aangekleed. Het terras buiten is voorzien van verwarming en is vanaf het voorjaar een heerlijke plek om te zitten.

SiZo

De sympathieke eigenaar Paul Minnes groet hartelijk: "Wat mag het zijn? Biertje?". Hij schenkt een fluitje in. "Ik heb deze kroeg in 2005 mogen overnemen", vervolgt hij. "Ik ben hier in 1998 begonnen. Toen heette het nog SiZo, dat was een samentrekking van de achternamen van de oude eigenaren. In de volksmond heette het echter De Spons. In '99 werd het café na een verbouwing dan ook omgedoopt tot Re-Spons. Verder is er qua uiterlijk weinig veranderd. Qua publiek is er wel wat verloop. Maar wat wil je in twintig jaar. Het jongere personeel neemt nu veel nieuw publiek mee. Daarmee ontstaat een leuke mengelmoes van gasten. Van de stukadoor tot de it'er en van de verzekeringsjongen tot de arts."

Minnes wordt regelmatig enthousiast begroet door binnenkomende gasten. Een van hen neemt aan de bar plaats waar nog een theedoos staat. "Theetje doen?", lacht Minnes. "Als ik thee ga bestellen, mag je wel de dokter bellen grapjas.", lacht de klant terug. "Doe maar een pilsje."

Ondertussen komt er iemand binnen met een groot pak. "Gefeliciteerd Paul!", roept Martijn, de eerste collega met wie Minnes ooit samenwerkte in de kroeg. "Met dit ding kan je voortaan veilig je barbecue aan steken."

Haringhond

"Weet je wat ook een leuk verhaal is voor jouw stuk", zegt Martijn. "Paul geeft al 20 jaar vlak na vlaggetjesdag een haringparty. Het grappige is dat hij zelf helemaal niet zo van de vis is en eigenlijk die lucht niet zo goed kan hebben. Hij had toen nog een hond. En dat beestje was gezellig mee die dag. Iedereen die binnen was genoot van de haring en een drankje en vond het een geweldig beest. Die hond werd dus de hele dag geaaid door mensen met haring handen en begon lekker de geur in zijn vacht op te nemen. 's Avonds toen Paul ging slapen, ging het hondje gezellig bij hem liggen. Sindsdien is het dan ook de Haringhond."

Tot slot vraag ik nog aan Minnes wat een biertje kost. "Een fluit doet 2,40 en een vaas 2,50."

Oude Kooi weer als nieuw

Wethouder Paul Laudy bestuurde in de Oude Kooi de graafmachine net zo behendig als de VVD in het stadhuis. |Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

infrastructuur n Het einde van de werkzaamheden in de Oude Kooi is in zicht. Onlangs plantte wethouder Paul Laudy op de Javastraat de laatste van 134 bomen.

De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan de riolering, ondergrondse containers en het verplanten van bomen. Aanvankelijk zou er veel groen verdwijnen, maar na bewonersprotesten kon dat worden voorkomen en kwamen er zelfs dertig bomen bij.

Het werk is overigens nog niet helemaal klaar, omdat de bestrating en inrichting niet af is. Begin april moet het allemaal écht af zijn en De Kooi is dan van een vervallen wijk veranderd in een prettig stukje van Leiden.

NL Doet

samenleving n Onder Water Leiden en de Leidse Rederij gaan vrijdag 9 maart dreggen naar fietswrakken en ander spul wat in het water ligt. Deze keer wordt de Nieuwe Rijn, tussen Koornbrug en Visbrug onder handen genomen. Er wordt onder andere onder met dregankers en magneten onder terrasboten gehengeld.

Op vrijdag 9 maart vindt bij woonzorgvoorziening ECR De Statenhof een grote vrijwilligersactie plaats. De activiteiten zijn bloemschikken met de bewoners en vaste planten plaatsen naast het terras. Verschillende vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om de woonzorglocatie op te fleuren. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via 088 3280110.

Welkom voor weidevogels

natuur n Om het de weidevogels naar de zin te maken zijn er in 't Vogelhoff - Leiden (bij de Vlietweg) diverse percelen klaargemaakt voor de komst van de weidevogels. Door het waterpeil te verhogen heeft het Zuid-Hollands Landschap gezorgd voor voedingsrijke drassige percelen. Daardoor kruipen wormen naar boven, zodat grutto's, kieviten en tureluurs daar met hun snavel bij kunnen komen.

Groene Stad

milieu n Met ruim 10 partners biedt de gemeente donderdag 15 maart het Goed event 'Samenwerken aan de Groene Stad'. In de Stadsgehoorzaal wordt het een dag met presentaties, workshops, praktijkvoorbeelden en ruim gelegenheid om te netwerken. ''In plaats van praten over een klimaatbestendige toekomst en de klimaatdoelen van 2020, zijn wij in Leiden, met stadsbouwers en stadsgebruikers, al met elkaar aan de slag'', zo laat men weten. Het evenement is gratis toegankelijk. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur.

Doel-puntjes

* De van SVC'08 uit Den Haag naar DoCoS overgekomen doelman Joris van Harmelen heeft de concurrentie met Mitchell van Abtswoude gewonnen. Maar Van Abtswoude laat het er niet bij zitten.

* Wim Filemon en Peter v/d Heijden hebben de Leidse Dartbond opgericht; ze beginnen een locale competitie. Zie: www.leidsedartbond.nl

* Op woensdag 4 april organiseert voetbalvereniging UVS in samenwerking met ADO Den Haag een talentendag voor niet-leden. Uitstekende kans je in de kijker te spelen.

* Leiden Roadrunners Club meldt dat Team Stox 75 hardlopers zoekt om samen 50.000 euro bij elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

* Bij Tafeltennis DoCoS wordt op 17 maart een PopQuizz gehouden. Dresscode: Chique Friemel. Voorafgaand spelen Dames 1 en Heren 1 een thuiswedstrijd.

* Jazz- en voetballiefhebber Frans Montanus is in 2019 precies 60 jaar lid van Lugdunum. Feestje?

* Sportwethouder Paul Dirkse (D66): 'Project Voetbal Vitaal was bedoeld om het Leidse voetbal sterker te maken, niet om clubs weg te krijgen.'

* Na het succesvol verlopen diploma schaatsen, zijn er op 17 maart Improvisiewedstrijden bij Kunstschaatsvereniging Rijnland ('The coolest club on ice').

* Bij de Leidse Schaakclub Philidor is de eerste kampioensklok binnen. Het 6e Team werd met overmacht kampioen. Ger Schoonderwoerd den Bezemer, bij LV Roodenburg barman en lid van de schoonmaakploeg, is herstellende van een operatie.

* Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 20 maart kijkt SportingTrigon richting 2020.Hoe moet de club zich ontwikkelen om dan levensvatbaar en gezond te zijn?

* Dappere roeiers van Njord hebben in het hoge Noorden deelgenomen aan de Gyas-Hunze Race, een barre tocht, gekenmerkt door ijskoude omstandigheden en een striemende wind.

* Nu Ronald Koeman en de spelers van het Nederlands elftal niet meer naar Noordwijk komen, kunnen Leidse clubs zich eindelijk in Huis ter Duin voorbereiden op de belangrijke derby's.

* Rugbyclub DIOK 'in the picture': Ruben (14 jaar) is daar scheidsrechter; 10 maart de Leidse Gubbendag; de club is rookvrij, en 3 rugbyers zaten afgelopen zaterdag in de nationale selectie tegen Polen.

* Schaatsster Julia Noordenbos gaat deze maand haar records aanscherpen in de Olympic Oval van Calgary. In het najaar combineert ze een studiestage van 3 maanden met een intensieve schaatstraining in Moskou.

Wil jij ook een doel-puntje scoren? Stuur je bericht naar: redactie@deleydenaer.nl

Strijd om Rabobank LAV Cup in spannende fase

Tevreden gezichten bij de loting voor de cup. Priscilla Akerboom (Rabobank), Hennie Kanbier (LAV) en sponsor Tom Holswilder. |Foto Emile van Aelst.

voetbal n Spanning, spektakel en her en der sensatie. De 3e editie om de cup met de grote oren, georganiseerd door LeidenAmateurVoetbal, verloopt als een zonnetje. De liefhebbers van een lekkere pot voetbal zijn de afgelopen maanden volop aan hun trekken gekomen.

Vorige week is onder grote belangstelling de loting verricht voor de knock-out fase tot aan de finaledag. In het nieuwe sportcomplex van voetbal- en cricketclub ASC grabbelden ADO Den Haag coach Alfons Groenendijk en diens pupil Erik Falkenburg de balletjes uit de koker en kwamen er 9 interessante ontmoetingen te voorschijn, die deze maand zullen worden gespeeld. Van de resterende 18 clubs gaan er 9 in 3 poules door naar de volgende ronde. De winnaars ontmoeten elkaar op 16 juni in de finale, tijdens het al weer 7e Event van Leiden Amateur Voetbal, dat gehouden zal worden bij RCL in Leiderdorp.

Het regionale karakter blijkt het succes van het toernooi. Zo vinden er de komende weken onder meer ontmoetingen plaats tussen Voorschoten '97 (zo) en Lugdunum, vv Leiden-Foreholte, FC Boshuizen- Oegstgeest, UVS-Valken '68 en Meerburg tegen Kagia.

Hoogtepunt van de loting was de bekendmaking dat Rabobank Leiden-Katwijk de komende drie jaar het toernooi en andere activiteiten van LAV zal sponsoren. Zie ook www.leidenamateurvoetbal.nl

Joop Zoetemelk

Joop is de grote promotor van zijn classic. Hij rijdt met een groep familie en vrienden 100 kilometer mee. |Foto: PR.

Recreatie n De Leidse wielervereniging Swift biedt op zaterdag 17 maart de twaalfde editie van de Joop Zoetemelk Classic. De Hollandse voorjaarsklassieker is helemaal ingeburgerd voor toerfietsers aan het begin van de lente.

Voor velen is het leuk dat levende legende Joop zelf meerijdt. Hij is heeft 16 keer deelgenomen aan de Tour de France en ze allemaal uitgereden. Hij behaalde 13 keer een plek bij de beste tien, waarvan zes keer als tweede en keer als winnaar: in 1980.

Evenals vorig jaar is er vanwege de veiligheid een limiet van 5500 deelnemers ingesteld. Deelname kan alleen na inschrijving via swift-joopzoetemelkclassic.nl met als deadline 12 maart. Inschrijven kost 12,50 euro. Groepen van minimaal tien deelnemers betalen 10 euro per persoon. De groep met de meeste inschrijvers wint een exemplaar van het Joop Zoetemelk Classic wielershirt met handtekening van Joop.

Bij het vertrek van de 100 kilometer geeft Joop zelf het officiële startschot om 8.30 uur. Daarna gaat de 71-jarige met familie en vrienden van start voor zijn tocht door het Groene Hart.

Bij de Joop Zoetemelk Classic wordt van elke deelnemer bij de start en finish en op een aantal punten langs de route een videofilmpje gemaakt. Na afloop kan iedereen zijn eigen film bekijken op MySports.tv en doorsturen naar vrienden en familie via de sociale media.

Er zijn vier routes met verschillende afstanden: 150, 100, 75 en 50 kilometer. Alle routes worden volledig uitgepijld en onderweg zijn er verzorgingsposten waar de deelnemer iets te eten en drinken krijgt. De Joop Zoetemelk Classic gaat door het Groene Hart met schilderachtige dorpen, langs vaarten, rivieren, polders, molens en meren. De routes waarop Joop trainde in zijn juniorentijd bij Swift.

Sport uit het weekend

Nieuwe tegenvaller ZZ

basketbal n Zorg en Zekerheid is zaterdagavond tegen de eerste thuisnederlaag opgelopen. De Leidse ploeg kende in het duel tegen Landstede Basketbal een slechte start en keek meteen tegen een achterstand van 10 punten aan. Die marge werd nog wel verkleind, maar niet genoeg om alsnog de winst te pakken: 64-71. In de race naar de tweede plaats was een overwinning op Landstede nodig. Coach Paul Vervaeck sprak van een spijtige nederlaag. "We liepen vanaf het begin achter de feiten aan." ZZ staat derde met twee verliespunten meer dan Den Bosch en Groningen.

ZVL verrassend aan kop

waterpolo n Niet de eigen winst op laagvlieger ZPB (12-6) was belangrijk voor de waterpolosters van ZVL Tetteroo, vooral wat er in een ander bad gebeurde. Concurrent voor de landstitel Polar Bears moest tegen UZSC en ging in eigen bad kopje onder: 7-9. Daardoor staan de Leidse formatie weer bovenaan. De mannen van De Zijl Zwemsport pakten tegen ZPB ook de winst: 14-9. Ze staan op de vierde plaats.

Vermaas pakt titel

tafeltennis n Kim Vermaas is in Zwolle met Rajko Gommers kampioen in het mixed-dubbel geworden. In de finale werden Koen Hageraats en Tanja Helle met 3-0 verslagen. In het enkelspel stuitte de speelster van Scylla in de halve finale op Ana Gogorita: 4-3.

Diok-spelers in Oranje

rugby n Drie DIOK- spelers behoren tot de selectie voor de interland tegen Polen, zaterdag in Amsterdam. Het gaat om Robin Moenen, Tom Altink en DIOK-captain Ross Bennie-Coulson.

Standen

Zaterdag 2e klasse

4. Lugdunum 16 - 27 +5

5. UVS 16 - 25 +3

9. Voorschoten`97 16 - 21 -1

10 RCL 16 - 21 -4

12 DoCoS 15 -19 +6

Zaterdag 3e klasse

12 LSVV 15 - 14 - 10

14 Leiden 15 - 12 - 14

Zaterdag 4e klasse

1. Oegstgeest 12 - 31 +39

5. Meerburg 13 - 23 +15

9. Roodenburg 13- 12 -24

10 UDO 12- 12 -30

11. Football Factory 13- 5 -27

Zondag 1e klasse

9. FC Boshuizen 14- 19 +0

Zondag 3e klasse A

4. FC Rijnland 16 - 25 - 4

8. Warmunda 15 - 21 -3

9. SJZ 15 - 19 -3

10 ASC 14 - 18 +6

13 Bernardus 16 - 10 -17

Zondag 3e klasse B

8. Voorschoten 16 - 23 - 2

Zondag 4e klasse

10. Roodenburg 14 - 13 -5

Programma

Zaterdag 2e klasse

DSO - RCL

Voorschoten`97 - UVS

SVC - Docos

Lugdunum - HVC

Zaterdag 3e klasse

DWO - Leiden

Kagia - LSVV

Zaterdag 4e klasse

Alphian - Oegstgeest

Haagsche Hout - Football Factory

UDO - Meerburg

Zondag 1e klasse

FC Boshuizen - Nieuwerkerk

Zondag 3e klasse A

Wilhelmus - Voorschoten '97

Zondag 3e klasse B

Dios - SJZ (4 maart)

RKDS - Bernardus

ASC - Warmunda

Aalsmeer - SJZ

Van Nispen - Rijnland

Altior - Bernardus

Zondag 4e klasse A

HMSH - Roodenburg

Voetbaloverzicht

Uitslagen

Zaterdag 3e klasse

Leiden - LSVV afgelast

Zaterdag 4e klasse

SEV - Roodenburg afgelast

Oegstgeest - Meerburg afgelast

Zondag 1e klasse

FC Boshuizen - VELO afgelast

Zondag 3e klasse B

Dios - SJZ afgelast

Bij de foto's

Met de klok mee vanaf linksboven: * Actief bij het GlazenHuis, december 2011; * Een applaus voor een illustere voorganger Cees Goekoop maart 2005; * Als vrolijke keukenprins, juni 2005; * Tijdens een seniorenbijeenkomst bij Leidens Ontzet, oktober 2012; * Aan het dansen met schoolkinderen in Leiden Noord, oktober 2007; * Een speech voor het stadhuis, juli 2008. * Onder: een selfie van een fan op de gemeentelijke nieuwsjaarreceptie in 2015. |Foto's: Fotobureau Monica van der Stap en Peter van Evert.

Henri Lenferink

Deze maand is Henri Lenferink vijftien jaar burgemeester van Leiden. Hij werd 11 maart 2003 via een referendum gekozen met een meerderheid van 77,9 procent en volgde Wolter Lemstra (CDA) op. Een beeld van een ietwat bescheiden PvdA'er die zich geliefd maakte in de stad.

Hulpteam staat klaar voor probleemgevallen

Deze mensen kunnen helpen wanneer huisuitzetting dreigt of wanneer het gas wordt afgesloten. |Foto: PR.

n Kloof tussen rijk en arm neemt verder toe

samenleving n In sommige Leidse wijken leeft 90 procent van de bewoners in de financiële verdrukking. De economische voorspoed gaat aan hun vaak armoedige huisje voorbij. Maar er is hoop: Leiden heeft er tien zogeheten SeniorPlusMaatjes bij. Zij kunnen op afroep bijspringen in crisissituaties, bijvoorbeeld als huisuitzetting dreigt.

In korte tijd zijn ervaren en betrouwbare Schuldhulpmaatjes klaargestoomd om noodhulp te geven aan mensen die te maken hebben met een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en elektra.

Coördinator Marc Aldewereld noemt dat complexe situaties. ''Het betreft altijd mensen met financiële problemen'', zegt hij. ''Vaak is er ook sprake van andere problemen: verslaving, autisme of psychiatrie. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het IQ van mensen door schulden zo'n tien punten zakt. Zij bevriezen als het ware. Belangrijke post bijvoorbeeld blijft weken ongeopend. Mensen trekken niet tijdig aan de bel.''

Daardoor krijgt de overkoepelende organisatie, in dit geval Schuldhulpmaatje, alarmerende signalen te laat door. ,,Wij kunnen pas in actie komen als mensen ons benaderen'', zegt Aldewereld. ''Maar dat gebeurt vaak niet, door schaamte, apathie of onwetendheid. Daarom timmeren wij zo aan de weg. Mensen moeten weten dat ze bij ons terechtkunnen, niet alleen in urgente gevallen maar ook om erger te voorkomen. Hoe eerder schulden bij ons bekend zijn, hoe meer we kunnen betekenen.''

Deurwaarder

In tegenstelling tot wat bij de Schuldhulpmaatjes gangbaar is, moeten SeniorHulpMaatjes zelf actie ondernemen. Het stimuleren van zelfredzaamheid bij de hulpbehoevende is in crisissituaties een gepasseerd station. De deurwaarder staat bij wijze van spreken al op de stoep. In zo'n geval wijst Konstapel hulpvragers op het spoedprotocol dat de Stadsbank in Leiden hanteert. De net opgeleide SeniorPlusMaatjes moeten dit ook doen. ''En zij moeten op afroep beschikbaar zijn. Uitstel is geen optie.''

Zo valt een huisuitzetting te voorkomen, want daarop zit niemand volgens hem te wachten. ,,Het kost de maatschappij en ook de woningcorporaties alleen maar geld. Er zijn betere oplossingen te bedenken. In overleg met de partnerorganisaties als GGD, Sociaal Wijkteams en Stadsbank hebben we afspraken kunnen maken over hoe een SeniorPlusMaatje mag optreden in complexe situaties en hoe we kunnen samenwerken.''

Digitale kloof

Ondanks de opbloeiende economie neemt het aantal probleemgevallen volgens de cursusleiders geenszins af. ,,Alleen het verschil tussen rijk en arm wordt groter'', verzucht Aldewereld. Collega Konstapel kent wijken waar 90 procent schuldproblemen heeft. ''Ook door de digitale kloof komt de onderkant van de samenleving in grote problemen.''

Mede daarom attendeert Schuldhulpmaatje met een flyercampagne in drie Leidse winkelcentra op zijn bestaan. ,,Onze vrijwilligers staan te popelen'', zegt Konstapel. ''We kregen tien aanmeldingen voor deze nieuwe cursus. Ik had op vijf cursisten gerekend.''

''Die eerste lichting is hard nodig om schrijnende toestanden te voorkomen. Ook zou het helpen als woningcorporaties eerder aan de bel mogen trekken bij betalingsachterstanden, bijvoorbeeld al als de huur één maand niet is betaald.''

Privacy gewaarborgd bij inzet wifi tracking

samenleving n Eerder berichtte De Leydenaer over het passantentelsysteem dat de gemeente inzet om het bezoek aan de binnenstad te meten. Volgens de gemeente zijn er geen zorgen voor de privacy van de burger.

door Rien van Vliet

Desgevraagd geeft de gemeente het volgende aan over het waarborgen van de privacy: 'De gemeente Leiden en Citytraffic (het bedrijf dat de metingen verricht - red.) zorgen ervoor dat de Wet bescherming persoonsgegevens goed wordt nageleefd. De privacy van bewoners en die van andere bezoekers van de binnenstad vinden wij heel belangrijk. Er zijn bij Citytraffic en de gemeente Leiden geen persoonsgebonden of privacygevoelige gegevens bekend en de gegevens zijn niet herleidbaar of identificeerbaar.'

Geen tracking

De gemeente spreekt overigens tegen dat er sprake is van wifi tracking, oftewel het volgen van burgers door de binnenstad. Het tellen van het aantal wifisignalen is niet hetzelfde als het volgen van een GSM-signaal, aldus de gemeente. Het gaat puur om het tellen van de passanten. Het systeem zou ook niet in staat zijn om willekeurig burgers te volgen op hun route door de binnenstad.

Overigens pikken de sensoren niet alleen de signalen van een smartphone op; ook de signalen van laptops, iPads en printers met Wifi worden geteld. Dit wordt echter niet vermeld in de bewonersbrief terwijl tegenwoordig veel mensen in een café of restaurant met hun laptop of iPad in de weer zijn. Het signaal van omwonenden wordt overigens ook geteld maar het systeem van Citytraffic bevat een filter waarmee apparaten op vaste locaties uit de tellingen worden verwijderd, aldus de gemeente. In een reactie wijst Citytraffic erop dat mensen die op de website van Citytraffic aangeven niet geteld te willen worden er zeker van kunnen zijn dat de MAC-adressen die zij invoeren op de site van het bedrijf dusdanig worden versleuteld waardoor deze anoniem en niet meer herleidbaar zijn.

Stickers

De gemeente heeft destijds niet voldaan aan de toezegging die zij in juni 2016 aan de gemeenteraad deed om via de gemeentelijke website het publiek te informeren over de inzet van dit soort systemen. Thans suggereert de gemeente dat dat niet nodig was omdat er geen sprake is geweest van wifi tracking maar slechts van het geanonimiseerd tellen van het aantal passanten. Waarom de gemeente toen die toezegging heeft gedaan is niet duidelijk. Maar nu is er dus de bewonersbrief en de vermelding op leiden.nl/passantentellingen en op de site van Citytraffic.

Het orgaan dat toezicht houdt op de bescherming van onze privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft aangegeven dat gemeentes het publiek in de openbare ruimte moet informeren over de aanwezigheid en het gebruik van de passantentelpunten. Door middel van stickers op winkels en ander vastgoed waar telpunten zijn geplaatst (zoals parkeergarages) zal de gemeente de burger wijzen op het feit dat zijn of haar wifisignaal wordt geteld. De Leidse D66-fractie is tevreden over de door de gemeente gekozen aanpak:

'In het geval van wifi tracking ten behoeve van de passantentellingen lijkt de gemeente netjes aan de privacywetgeving te voldoen.'


Dansen tijdens feestje Fantasy Awards

entertainment n Tijdens een avondvullende show met muziek en entertainment werden zaterdag de diverse Fantasy Awards uitgereikt.

Hierbij draait het om het beste dat de fantasyscene te bieden heeft de fans. Het bezoek kwam in de meest creatieve uitdossingen. Zo wist je niet altijd met wie je aan het praten of dansen was, zoals deze vrouw ondervond. Ze vond het niet erg zo te zien.

De organisatie was in handen van Bastaard, dat het feestje voor de derde keer gaf. | Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

Paul Dirkse

D66

D66 is vóór minder bussen door de Breestraat. Met de aanleg van de Leidse Centrumroute gaan regionale buslijnen en snelbussen straks over Hooigracht en Langegracht in plaats van over de Breestraat. Stadsbussen kunnen door de Breestraat blijven rijden, liefst met kleinere en schonere (elektrische) busjes. Dit maakt het veiliger voor de fietser en voor de winkelende bezoeker. Voor D66 is de inzet om vanuit elke wijk het station Leiden CS en het centrum rechtstreeks bereikbaar te laten zijn.

Marleen Damen

PvdA

Oneens. Wij vinden het belangrijk dat vanuit alle Leidse wijken bewoners met de bus zonder overstappen in de Breestraat kunnen komen. Daarbij denken wij aan kleine busjes die vaker rijden en aan schone, elektrische busjes. De grote bussen naar de regio gaan wat de PvdA betreft wel een andere route rijden: via de Langegracht en Hooigracht. Op deze manier maken we van de Breestraat een prettigere straat om te winkelen en houden we de hele stad goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Paul Laudy

VVD

Er rijden nu al minder bussen door de Breestraat dan vroeger. Dat is goed want de Breestraat is een belangrijke winkelstraat en fietsroute. Bussen die niet in de stad hoeven te zijn (denk aan regionale lijnen) kunnen in de toekomst over de Hooigracht/Langegracht rijden, zodra deze straten daarvoor zijn opgeknapt.

Joost Bleijie

CDA

Leiden heeft een geweldige binnenstad waar je goed kan winkelen, op een terrasje kan zitten of een museum kan bezoeken. We ontvangen de bezoekers uit Leiden en uit de regio er graag. Bussen die stoppen op de Breestraat zetten die mensen midden in de stad af. Precies waar we bezoekers graag willen hebben. Daarom moeten de bussen niet van de Breestraat verdwijnen, doen we dat wel dan maken we de stad een stuk minder goed bereikbaar, zeker voor mensen die afhankelijk zijn van de bus. Het aantal bussen dat door de Breestraat gaat kan wel (veel) minder. Zogenaamde snelbussen kunnen ook buitenom naar Leiden CS.

Walter van Peijpe

GroenLinks

Tegen. De Breestraat is een belangrijke straat, die voor iedereen in Leiden en de omgeving makkelijk bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer. Een busvrije Breestraat zorgt voor een centrum dat nauwelijks meer toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn, zoals sommige ouderen en gehandicapten. Door te rijden met kleinere elektrische busjes kunnen we veiligheid en frisse lucht terug geven aan de fietser. Misschien is eenrichtingsverkeer in de Breestraat een manier om een bereikbare winkelstraat te krijgen, met meer ruimte voor voetganger en fietser.

Pieter Krol

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de binnenstad bereikbaar blijft voor mensen die afhankelijk zijn van het Openbaar Vervoer. Bovendien willen we niet meer auto's in de binnenstad. Daar hoort bij dat mensen met de bus naar de Breestraat kunnen!

Regionale bussen kunnen wel buiten de binnenstad om. De ChristenUnie wil onderzoeken of we in de binnenstad met kleinere, elektrische bussen kunnen rijden, zodat de kwaliteit en veiligheid van de bussen in de Breestraat en de rest van de binnenstad beter worden.

Maarten Kersten

Partij Sleutelstad

PS wil een soort langzame tram (lightrail) of een colonne langzame elektrische hop-on-hop-off bussen, die om en om, om de 5 minuten, in 1 richting tegelijk gaan rijden. Langs de transferia en de nieuwe parkeergarages aan de buitenkant van stad en centrum door een middenbaan in de Breestraat. Veilig en milieuvriendelijk. Dat worden dan tevens weer de aloude en zeer gemiste regio-verbindingen van Leiderdorp/Alphen naar Oegstgeest/Katwijk/Noordwijk en terug, evenals naar Zoeterwoude/Zoetermeer/Den Haag/Voorschoten. Wij willen dus eigenlijk...de nostalgische Blauwe en de Gele Tram terug... Binnenstad, middenstand en fietsen worden dan weer een stukje aantrekkelijker.

Antoine Teeuwen

SP

SP vind het belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar is voor ouderen en vanuit de wijken. De bus kan wat ons betreft gewoon op de Breestraat blíjven rijden. De binnenstad hoeft geen openluchtmuseum te worden.

Martine v. Schaik

PvdD

Mee eens. Wij willen de grote bussen op de Breestraat vervangen door kleine, elektrische busjes waarmee mensen naar de binnenstad kunnen reizen. De grotere bussen worden om de binnenstad heen geleid.

Donderdag 8 maart

Kapelzaal: klassiek lunchconcert met Pianoduo Anita Tomasevich & Eke Simons, 12.45 uur.

Schouwburg: Alex Klaasen e.a. – Showponies, 20.15 uur.

Hal Stadsgehoorzaal: 2e voorronde Leiden jazz award, 20.15 uur.

Café Plantage: Bos's Blues Band, 20.30 uur.

Imperiumtheater: Toneelgroep Imperium met Over Iedereen Die Er Niet Is, 20.30 uur.

Theater Ins Blau: Peter Pannekoek, Later Was Alles Beter (Try-Out), 20.30 uur.

Vrijdag 9 maart

Gebr. De Nobel: Fleddy Melculy, 19.30 uur.

Gebr. De Nobel: Roxeanne Hazes + Lakshmi, 19.30 uur.

Schouwburg: Slagerij van Kampen – Lip/Stick, 20.15 uur.

Imperiumtheater: Toneelgroep Imperium met Over Iedereen Die Er Niet Is, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: Omiros Miltiadous band, 21.00 uur.

Café Leidsche Lente : Corvin Silvester, 21.00 uur.

Qbus: De X: Casa Ibérica,21.00 uur.

Zaterdag 10 maart

Café de Twee Spieghels: Esther van Hees, 16.00 uur.

Cultuurzaal Sijthoff: Hongaarse jazz & volksmuziek, 20.00 uur.

Buurtcentrum Matilo: 'Br&new', 20.00 uur.

Stadsgehoorzaal: Artvark Saxophone Quartet & 155 – Pulse, 20.15 uur.

Schouwburg: Hommage aan Lennaert Nijgh – Een tip van de sluier, 20.15 uur.

Imperiumtheater: Toneelgroep Imperium met Over Iedereen Die Er Niet Is, 20.30 uur.

Qbus: Hot House met Roelofs/Baas/Govaert, 20.30 uur.

Theater Ins Blau: De Theatertroep, Zonder Toestemming, 20.30 uur.

Café Rembrandt: Maximum Overdrive, 21.00 uur.

Zondag 11 maart

Cultuurzaal Sijthoff: Gluren bij de Buren: Linda Meester, 13.30 uur.

Theehuis Leidse Hout: Arto Boyadjian & Baer Traa, folk, pop en country rock, 14.00 uur.

Café de Twee Spieghels: Rui Silva trio, 16.00 uur.

Café het Praethuys: Men in blues, 21.00 uur.

Dinsdag 13 maart

Stadsgehoorzaal: Sanneke van der Meulen – Lachstof 6: Angstzweet, 20.15 uur.

Schouwburg: Paul Groot, Marjolein Keuning e.a. – You're The Top (Cole Porter), 20.15 uur.

Woensdag 14 maart

Gebr. De Nobel: Magnum, 20.00 uur.

Stadsgehoorzaal: Schumann Quartet – Beethoven, Sjostakovitsj & Tsjaikovski, 20.15 uur

Leidse schouwburg: Gare du Nord – A Decade Of Sex 'n' Jazz, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Het Nationale Theater i.s.m. Dox, Bloedlink, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: Spieghels Special - Dan Nicolas, 21.00 uur.

Donderdag 15 maart

Kapelzaal: klassiek lunchconcert, 12.45 uur.

Schouwburg: Tim Fransen – Het kromme hout der mensheid, 20.15 uur.

Stadsgehoorzaal: Sven Ratzke – For one night only, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Dansclick 19, Dans, 20.30 uur.

Vrijdag 16 maart

Gebr. De Nobel: Beaux & Kita Menari, 19.30 uur.

Marekerk: zangavond met Herv. Geref. Mannenkoor Eben-Ha?zer uit Katwijk en Chr. Ger. Gemengd koor Soli Deo Gloria uit Alphen a/d Rijn, 19.45 uur.

Schouwburg: Ashton Brothers – Enfants Terribles!, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Urland, Ur, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: Omiros Miltiadous band, 21.00 uur.

Café Leidsche Lente : Lennart & The Hungry Hearts, 21.00 uur.

Zaterdag 17 maart

Theater Ins Blau: Het Laagland, De Kleine Cowboy (4-8 Jr), 15.00 uur.

Café de Twee Spieghels: Atanga Boom, 16.00 uur.

Gebr. De Nobel: AVI on Fire + The Howlin', 19.30 uur.

Gebr. De Nobel: Butcher Babies, 19.30 uur.

Stadsgehoorzaal: Amsterdam Sinfonietta o.l.v. Candida Thompson & Nicolas Altstaedt – Pärt, Sjostakovitsj & Tavener, 20.15 uur.

Schouwburg: Toneelgroep Oostpool – Robin Hood - Anti-sprookje voor volwassenen, 20.15 uur.

Scheltema: swingfeest met DJ's 'Draai me to the moon', 21.00 tot 01.00 uur

Café de Twee Spieghels: Bernard Berkhout and Friends, 21.00 uur.

Café Rembrandt: Mean Machine, 21.00 uur.

Wesley is een grote jongen geworden

Wesley in de Luifelbaan, juni 2010. inzet: zijn huidige uitstraling van een succesvolle zanger.

n Leidse zanger met band in ECC Center

show n Een droom komt uit voor de Leidse zanger Wesley Klein. Op vrijdag 9 maart staat hij solo in ECC Leiden, voor het eerst met een eigen liveband.

'Misschien zal ik ooit zelf de hoofdact zijn in een volle Arena', zei Wesley in juni 2010 tegen het glossy van 100% NL. Zo ver is het nog niet gekomen, maar de voormalige betonvlechter uit De Kooi staat komende zaterdag solo in het ECC Center in Holiday een zaal waar 2500 mensen in kunnen. Een soort Arena van Leiden dus. Wesley (29) is een grote jongen geworden.

Popstars

Wesley werd in 2009 landelijk bekend door het winnen van het SBS6 programma Popstars. Een veelbelovende zangcarrière lag in het verschiet, maar niets komt vanzelf in de showbusiness. Wesley moest zich via winkelcentra, discotheken, personeelsfeesten en festivals zien op te werken naar de landelijke top. Dat is gelukt.

Hij bracht vele singles uit. Van de eerste You Raise Me Up in 2009 tot onder andere Geen dag zonder jou (2011), Er is niemand zoals jij (2014), en Wind onder mijn Vleugels, die afgelopen kerstmis uitkwam. Ook staan er een paar albums op zijn naam zoals Vandaag en morgen (2010), Volg je hart (2012), Gewoon Onderweg (2016).

De zanger wordt vaak gevraagd voor de Toppers in de Amsterdam ArenA, waar 50.000 enthousiaste mensen met hem meezingen. In 2014 start Wesley met Danny Nicolay en Danny Froger de band Gents. De eerste single Dans en zing is een groot succes. Toch stopt Wesley na twee jaar met deze 'jonge versie van de Toppers' om solo door te gaan, met als voorlopig hoogtepunt zijn soloconcert in Holiday In, met nog niet gehoorde singles, verrassende duetten en gastoptredens van landelijk bekende zangers.

Ondanks zijn succes is Wesley de gewone Leidse jongen gebleven die tijd heeft voor zijn fans en geduldig met ze op de foto gaat.De sympathie spat van zijn gezicht af. Hij woont al weer enige jaren in Leiderdorp met zijn vrouw Nelly (getrouwd 7 juli 2017), zoontje Wesley en dochter Jailey.

Hendo

Vrijdag 9 maart gaan de deuren open om 19.30 uur en het voorprogramma begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij snackbar Hendo aan de Marnixstraat of via FM-events.nl.

Japanpromotie in Stadsgehoorzaal

Tijdens de Japan Day van Nederland, zaterdag in de Stadsgehoorzaal traden zo'n honderd Japanse trommelaars, dansers en musici op. De amateurs of semi-professionals, waren naar Nederland gevlogen om het land van rijzende zon te promoten. Er werd interactie gezocht en gevonden. Bezoekers konden niet alleen kijken en luisteren, maar ook deelnemen aan traditionele Japanse muziek- en theatervormen en culturele workshops.

Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

Blues After Seven

Festival n De deels Leidse formatie Blues After Seven speelt zondag 11 maart in Galerie Cafe Leidse Lente op het festival Gluren bij de Buren. Er worden drie gelijke sets van een half uur gebracht, om 12.45, 14.15 en 15.45 uur. Het huiskamerfestival wordt gehouden op diverse locaties in de binnenstad en duurt van 9.00 tot 20.00 uur. Per 'woonkamer' treedt één act op die drie keer een half uur speelt. Door de speciale looproutes kan je als bezoeker maximaal zeven optredens bijwonen.

Nieuwe reeks Imperium

theater n Imperium is bezig met haar eerste productie van dit jaar: Over Iedereen Die Er Niet Is.' Schrijver is Alexander Peterhans. De regie is in handen van Laura Liefting, de spelers zijn Els van Midden, Carlijn Pereira, Alex-Jan Friso, René Huinen en Michel Lausberg. Resterende speeldata: 8, 9 en 10 maart, aanvang 20.30 uur. Imperium Theater, Oude Vest 33e Leiden, toegang 12 euro.

Spelletjes spelen

Cafépret n Ouderwets een spelletje spelen, we worden er blij van… Speel een potje Mens Erger Je Niet, Pim Pam Pet, Ganzenbord of een leuk kaartspel met een kop warme chocolademelk of een lekker speciaalbiertje erbij. Dit kan iedere zaterdagavond in de gezellige huiskamer van café De Leidse Lente, start 20.30 uur.

Speciaal bier

Drank n Op 10 en 11 maart is er in de Stadsgehoorzaal een speciaalbierfestival, met meer dan 30 bierbrouwers en 150 bieren op de tap. Zaterdag 10 maart is de zaal open van 14.00 tot 23.00 uur, zondag 11 maart van 14.00 tot 20.00 uur.

Volksdans

Muziek n Volksdansvereniging Oud Poelgeest Leiden viert zaterdag 10 maart haar 65-jarig bestaan. Overdag zijn er verschillende activiteiten voor de leden, 's avonds is er een openbaar bal in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest, aanvang 20.00 uur.

Disco

Dansen n Zaterdag 10 maart organiseert NachtLab071 weer een Greatest Hits Disco Party in Bad Habits International Pub, met disco-muziek uit de jaren 70, 80, 90 & 00. Vanaf 22.00 uur tot laat. Gratis toegang.

Een bezoek aan de tuinbeurs, wat zijn de nieuwe trends?

column n Een tweewekelijkse column over alles wat met groen te maken heeft. Door Agnes van der Weel van Groen10 Tuinontwerp & Styling. Reacties op Agnes@groen10.nl.

"We zijn zelf ook geen jonge blommen meer maar haalden toch de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag. In de bus zaten vooral oudere echtparen, gewapend met rugzak en de handtas stevig omgehangen. Eenmaal binnen in de grote hal zagen we gelukkig ook tuinliefhebbers van onze generatie en jonger, tuinieren is immers allang geen bezigheid meer voor zestig plussers. De Tuinidee beurs in de Brabanthallen in Den Bosch stond vol met design meubilair, vaste planten, bollen en gereedschap. Bollen uit de streek waren ook ruim vertegenwoordigd, de zogenaamde Bossche bol. Proeftuinen waren er ook; vakkundig aangelegd, kosten noch moeite waren gespaard. Complete bomen met kluit stonden in de tijdelijke tuinen die minimalistisch, uitbundig groen of Japans georiënteerd waren ingericht. Er was voor iedere smaak wel wat te vinden."

Tuinieren en vooral moes-tuinieren wordt steeds populairder; met name bij jongeren die bewust willen eten, en gezinnen met kinderen. De beurs liet ons weer veel nieuwe materialen en mogelijkheden zien: plantenbakken van gerecycled materiaal al dan niet met bewateringssysteem, bestrating in drie kleuren waarmee ster/bloemfiguren gelegd kunnen worden; erg mooi in combinatie met strakke tegels of een gazon. Nieuwe variëteiten van planten die ik zeker ga toepassen in mijn ontwerpen, en originele kasjes opgebouwd uit sloopmateriaal afkomstig uit oude panden. Erg mooi!

Enthousiast werden wij ook van een stand waar verschillende soorten lichtgewicht substraat en bekleding voor daken en dakterrassen werd tentoongesteld. In grote steden worden daken van kantoren steeds vaker groen ingericht. Thuis kunt u dit ook eenvoudig doen door het dak van schuur of garage te bekleden met substraat en geprepareerde matten waar Sedum soorten en grassen op groeien. Zo'n groen dak neemt veel water op waardoor er minder overtollig water in een keer in het riool verdwijnt, en het is aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Groene bedekking op schuur, garage of houtopslag is veel prettiger om tegenaan te kijken en geeft de tuin een natuurlijke uitstraling.

Een rij witte auto's

Bijzonder n Opvallend onopvallend. Leiden bulkt van rariteiten waar we dagelijks achteloos voorbij lopen of rijden. Maar wat is de achterliggende betekenis? Tips mailen naar redactie@deleydenaer.nl. Deze week: een opvallende trend in autoland.

Tekst: Eric Hoenson

Een rij witte auto's keurig op een rij op de Zoeterwoudseweg. Er bevinden zich twee wasstraten in de buurt. |Foto De Leydenaer.

Opvallend onopvallend

Lange tijd was het devies in autoland: 'Met een witte blijf je zitten'. Maar dat is voorbij. Witte auto's zijn terug. Neem de bijgevoegde foto vorige week op de Zoeterwoudseweg: vier witte auto's op een rij. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat zwarte en grijze auto's tegenwoordig sneller dalen in waarde dan hun witte soortgenoten.

In het buitenland zijn de gekleurde auto's nog steeds behoorlijk populair, maar in Nederland is ruim driekwart van de auto's grijs, zwart of wit, terwijl er in de jaren 90 ook nog een flink aantal rode, groene en blauwe auto's werd verkocht. Grijs staat nu bovenaan, zwart tweede, op de voet gevolgd door wit, dat een percentage van ruim twintig heeft. Groen 0,7 procent, geel 0,5 procent, oranje 0,4 procent en paars 0,4 procent bungelen onderaan in de top 10.

De auto's hebben allerlei bijzondere kleurvariaties als parelmoerwit, racewit, alpinweiss en ga zo maar door. Met name kleine auto's als de Fiat 500 doen het in Nederland goed in het wit.

Een aandachtspunt is het schoon maken en houden van je heilige koe. Volgens kenners is polijsten 90 procent van je resultaat. Wie een paar munten over heeft zou kunnen overgaan tot de aanschaf van een polijstmachine. Verder is regelmatig wassen nodig, bijvoorbeeld wekelijks, en twee tot drie keer per jaar in de wax zetten. Je auto blijft er dan goed uit zien en kan na een aantal jaren worden ingeruild voor een andere witte.

Tips voor de vrije tijd

Big Band

Libertas Leiden en TamTam bieden zondag 11 maart in buurthuis De Kooi een optreden de Big band Oegstgeest, aanvang 14.30 uur.

Lammetjes

Op de zaterdagen 10 en 17 maart van 13.00 – 16.00 uur biedt Naar buiten! de Lammetjesdagen op boerderij Buiten Verwachting in Hoogmade. Kinderen kunnen naast lammetjes knuffelen, ook zaadbommetjes maken en hun zintuigen testen.

Muziekcafé

Muziekvereniging De Burcht is gestart met Muziekcafé voor blaasinstrumenten. Iedere muzikant kan zelf muziek inbrengen. Er wordt gemusiceerd zonder dirigent, er zijn geen optredens. Meedoen kan elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 12.00 uur, kosten 5 euro per keer.

Singelpark

Elke tweede zondag van de maand wordt er een Singelparkwandeling gehouden, met een ervaren gids. Kosten 3 euro, opgeven via singelparkwandeling@gmail.com.

i-Lab

De bibliotheek aan de Nieuwstraat bezit sinds kort over een i-Lab. Hierin kan iedereen kennis maken met nieuwe media en technologie en de technieken zelf uitproberen, zoals chocolade printen op koekjes met de 3D-printer, 3D-tekenen of robots besturen.

Vrijdag 9 maart

* NL Doet, ook zaterdag.

* Afscheidsborrrel bestuursleden buurtvereniging Pancras-West, De Burcht, 17.00 - 19.00 uur.

* Solo-avond Wesley Klein in ECC.

* Dreggen in de Nieuwe Rijn, tussen Koornbrug en Visbrug.

* Alzheimer Café, in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 19.30 uur, onderwerp: Financiën en rechtsbescherming.

* Lezing over Hongaarse literatuur in Sijthoff, 20.00 uur.

* Start genezingsweekeinde wingsofheeling, met Jan Zijlstra, in onderkomen Veerpolder 6a in Warmond.

Zaterdag 10 maart

* Repaircafé in buurtcentrum Op Eigen Wieken in de Merenwijk, 13.00 – 16.00 uur.

* Thuiswedstrijd ZZ Leiden, tegen Groningen.

* Leidse Danssalon in Scheltema, 21.00 uur.

* Open dag ECR De Statenhof, Bachstraat, van 13.00 tot 16.00 uur.

* Speciaalbier Festival in Stadsgehoorzaal (ook zondag).

* Laatste dag tiendaags festival ter ere van tien jaar BplusC.

* Start tentoonstelling (Wan)Orde, Ars Aemula Naturae, nog tot en met zondag 25 maart.

* Wintertango in de 'Winterlelie', restaurant Buddha's.

Politieke wijsheid...

Opgeplakt n Een rubriek over bordjes, briefjes en posters.

door Rien van Vliet

De auteur van bijgevoegde spreuk is al eerder in deze rubriek langs gekomen, namelijk met 'De wereld staat in brand en heel Holland bakt'. In de Burgsteeg hangt nog een spreuk van deze denker: Als je hard genoeg naar links gaat kom je rechts weer uit. Logisch natuurlijk, op deze aardbol. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kan je deze spreuk ook vanuit een politiek standpunt bekijken: ultralinks is net zo onverdraagzaam als extreemrechts. Kijk maar naar de rellen op de G20 in Hamburg afgelopen jaar. Of naar de vele rechtlijnige discussies over onze zeehelden van weleer.

Donderdag 8 maart

* Een avond over Huize Ehrenfest, Rijksmuseum Boerhaave, 20.00 uur.

* Informatieavond voor nieuwe vrijwilligers Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, 19.30 uur.

Zondag 11 maart

* Bekerfinale De Zijl Zwemsport en ZVL Tetteroo in Den Haag tegen AZC Alphen en Polar Bears.

* Laatste dag expo: 'In het Licht van de Godin', Leids Wevershuis.

* Viering Internationale Vrouwendag, stadhuis, van 13.00 uur tot 17.00 uur

* Festival Gluren bij de Buren.

Maandag 12 maart

* Boerhaave ontvangt tijdens symposium documenten van Einstein en Lorentz, 15.30 uur.

* Manifestatie over landelijke en lokale referenda, 19.30 -2 2 uur, De Leidse Lente.

* ABN AMRO kantoor Leiden verhuist van Stationsweg 31-33 naar Stationsweg 11.

Dinsdag 13 maart

* Science Café Leiden, Scheltema, 20.00 uur, poeptransplantatie.

Woensdag 14 maart

* Startersdag ondernemers bij mboRijnland.