De Leidenaar

9 mei 2018

De Leidenaar 9 mei 2018


1 / 24

Weekgetal: 26

uitgerekend n 26. Zoveel procent van de Zuid-Hollanders heeft wel eens ruzie gehad met de buren. Landelijk is dit 21 procent. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum, waarbij ruim 1800 respondenten werden ondervraagd. De meeste burenruzies ontstaan door geluidsoverlast door muziek: 26 procent. Ook overlast door kinderen is met 17 procent, een veel voorkomende oorzaak van burenruzies. Huisdieren (11 procent) verbouwingen (8) en geluidsoverlast (6) maken de top 5 compleet.

Deze twee meiden nemen het er nog even van. Een peukie voor de maaltijd. Het kan al tien jaar niet meer. |Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

Een sigaretje in een restaurant

nostalgie n In deze rubriek plaatsen we foto's van uit een recent of langer verleden. Ook een leuke foto? Mail die naar redactie@deleydenaer.nl.

Het kon nog ongeveer een jaar, toen deze foto werd gemaakt. Roken in de horeca. Per 1 juli 2008 is dat verboden. Het is nu nauwelijks nog voor te stellen, maar er is een tijd geweest dat aan het tafeltje naast je in het restaurant een gezelschap de ene peuk na de andere opstak. Dat werd verboden, overigens tot ongenoegen van horecabazen. De gevreesde omzetderving kwam er en leidde tot tal van faillisementen.

Onlangs bepaalde het hof in Den Haag dat ook rookruimtes in de horeca dicht moeten. Een nieuwe economische klap dreigt, maar gezondheidsorganisaties juichen.

5 / 24

7 / 24

9 / 24

11 / 24

13 / 24

15 / 24

Beeldengroep tegen toren stadhuis

Griezelig op het randje neergezet, staat een beeldengroep, aangebracht door Mari Andriessen. |Foto de Leydenaer.

Bijzonder n Opvallend onopvallend. Leiden bulkt van rariteiten en bijzonderheden waar we dagelijks achteloos voorbij lopen of rijden. Maar wat is de achterliggende betekenis? Tips mailen naar redactie@deleydenaer.nl. Deze week: een beeldengroep op het stadhuis.

Tekst: Eric Hoenson

Opvallend onopvallend

Het stadhuis is al eerder onderwerp geweest in deze rubriek, en terecht. Wie de moeite neemt het gebouw goed te bekijken, ziet er van alles aan bevestigd. Soms van voor de grote brand in 1929, soms aangebracht daar na. Er valt veel te ontdekken op deze historische plek. De bekende opmerking dat mensen vaak hun eigen omgeving niet zien, is hier waarschijnlijk van toepassing.

De redacteur van dit artikel had bijvoorbeeld deze beeldengroep nog niet eerder bewust bekeken. Toch heeft het een prominente plek gekregen onderaan de toren met het zicht op het Stadhuisplein. Griezelig op het randje neergezet, dat wel.

Het gaat om een beeldengroep van vijf historische personen die is aangebracht door Mari Andriessen, een beeldhouwer uit Haarlem die leefde van van 1897 tot 1979. Het dateert uit 1940, toen in december van dat jaar het nieuwe stadhuis werd betrokken. Het werk betreft de uitreiking van de stadsrechten aan de stad Leiden door graaf Floris v, in 1266.

Waarheid als een koe

Opgeplakt n Een rubriek over bordjes, briefjes, posters en dergelijke.

De bewoners van dit huis aan de Lage Morsweg hebben hun sociale leven waarschijnlijk goed voor elkaar. Althans dat mag je concluderen bij het zien van dit bordje:´Bedenk, het leven is kort, daarom bepraat wat er aan schort. Het kan ook zijn opgehangen omdat er in het verleden problemen niet zijn uitgepraat natuurlijk. Hoe dan ook, best bijzonder om zo bezoekers en voorbijgangers te wijzen op deze waarheid als een koe.