De Leidenaar

4 april 2018

De Leidenaar 4 april 2018


Eed om functie uit te oefenen

politiek n De nieuwe gemeenteraad 2018 -2022 is vorige week donderdag geïnstalleerd. Alle raadsleden leggen tijdens deze installatie de eed of de belofte af waardoor ze officieel bevoegd zijn hun functie uit te oefenen. Ook Joost Bleijie van het CDA stak zijn vingers in de lucht, zoals op de foto is te zien. Een dag eerder namen 23 leden afscheid van de raad. Ondertussen zijn de onderhandelingen voor een nieuw college in volle gang. Kenners verwachten een coalitie van D66, GroenLinks en de VVD. | Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

100 lezers trappen in 1-aprilgrap

geschiedenis n Vorige week berichtte De Leydenaer over de vondst van een eeuwenoud Pilgrimdocument in het 'gemeentearchief' door thrillerschrijver Jeroen Windmeijer en Pilgrim-expert Piet van Vliet.

De vondst van de velletjes papier leek inderdaad op een scène uit De Da Vinci Code maar naar nu blijkt, was dit een (geslaagde) 1-aprilgrap. Bijna 100 lezers reageerden via de mail graag bij de lezing over de vondst aanwezig te zijn!

Een goede verstaander had de grap al snel kunnen doorzien: het 'Leids Gemeentearchief' bestaat namelijk al jaren niet meer. De 1-aprilgrap is wel tot stand gekomen met de hulp van een – bijzonder – archief namelijk Erfgoed Leiden en omstreken, de instelling voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Leiden en de omliggende gebieden. Deze organisatie beheert, naast het archeologisch depot van Leiden, diverse historische archieven. Maar zij doet nog veel meer. Zo adviseert zij over de omgang met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke omgeving. Erfgoed Leiden e.o., gelegen aan de Boisotkade 2A, is dus een uitstekende plek om onderzoek te doen naar het verleden (zie Erfgoedleiden.nl).

Overigens zal Windmeijer op 8 april om 13.00 bij boekhandel Kooyker echt komen vertellen over zijn nieuwe roman 'Het Pilgrim Fathers Complot', die vanaf 7 augustus in de boekwinkels ligt.

Petitie voor beter nachtleven

uitgaan n De zogenaamde 'Nachtraad' is een petitie gestart voor een beter nachtleven in Leiden. Het samenwerkingsverband tussen culturele organisaties en personen uit het uitgaansleven vindt dat er meer moet gebeuren 's avonds in het weekeinde in Leiden. En veelgehoorde klacht is dat er geen goede discotheken zijn. Stappers wijken daarom uit naar Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het probleem is overigens al vele jaren oud, maar met het sluiten van In Casa is het opnieuw actueel geworden.

Appartementen in plaats van benzine

Foto: Eric Hoenson

infrastructuur n De gemeente Leiden en Margoed B.V. gaan een perceel op de hoek van de Hoge Rijndijk en de P.J. Blokstraat ombouwen tot een appartementencomplex. Momenteel bevinden zich een bedrijfshal en een benzinestation op deze plek. Onderzocht wordt of een locatie aan de Willem van der Madeweg zo nodig als alternatieve locatie kan fungeren voor het benzinestation. Aan de Vijfmeilaan is het benzinestation al ontmanteld. Ook daar komen appartementen voor in de plaats.

Tim en zijn woning zonder gas

Rubrieken n Natuur in de Stad, Het Duimpje

Tim de Cler wil trainer worden

Gymnates naar de top

Máxima onderstreept belang muziekonderwijs

onderwijs n Erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, Koningin Máxima, bezoekt op dinsdag 12 april de pabo van de Hogeschool Leiden.

Ze zal daar een workshop digitaal componeren bijwonen. Deze workshop is onderdeel van de studiedagen van muziekdocenten van de pabo's. Na de workshop gaat Koningin Máxima in gesprek met de docenten over hoe een muziekles op verschillende manieren geïntegreerd kan worden in het lesprogramma en de verschillende vormen waarin een muziekles gegeven kan worden.

Jantien Westerveld, directeur van de stichting Méér Muziek in de Klas: "Het is belangrijk muziekonderwijs op de pabo's te geven waardoor de nieuwe generatie groepsleerkrachten zelf muziekles leert geven. Dat doen we zo innovatief mogelijk. Onderzoek toont aan dat digitaal componeren een zeer positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen en het vergroot bovendien hun digitale vaardigheden."

Tot en met eind mei vinden er naast de workshops op de pabo's, ook op 36 basisscholen workshops plaats, waarin de basisschoolkinderen een ringtone leren componeren. De beste wordt gespeeld op 20 juni door leden van het Metropole Orkest in Het Concertgebouw.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak.

Merels in de nesten

Het open nest verklaart mede het succes van de zangvogels. Foto: Herman Berkhout

Natuur is overal, ook in de stad. Dick de Vos, natuurgids bij IVN en voormalig raadslid voor de Partij voor de Dieren in Leiden, schrijft elke week over wat hem opvalt in de natuur in Leiden en omgeving.

Merels vliegen heen en weer naar de kamperfoelie in onze tuin. Met nestmateriaal in hun snavels. Toen ze even wegbleven keek ik in het nest. Een rond, open mandje van in elkaar gevlochten takjes. Daarin vooral kletsnat mos en ook stukjes rubber en plastic. 'Kunstig' is het woord dat we hiervoor reserveren.

Vogels die in het riet wonen doen dat nog beter. Ze vlechten hun nest aan een paar rietstengels. Stevig maar ook ook flexibel. Het mag niet naar beneden glijden of uit het riet waaien. Slordige vogels hebben geen kans om die eigenschap door te geven: eieren komen niet uit. Zo selecteert de evolutie naar perfectie.

Is het merelnest hiermee vergeleken 'primitief' en zal het in de komende jaren steeds mooier en kunstiger worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek. Biologen hebben berekend dat de voorouders van alle zangvogels al complexe nesten maakten met een dak erop. Dat deden ze door de stamboom van zangvogels te analyseren en zo de nestvorm te reconstrueren. Het open nest, zoals van de merel is ongeveer 40 miljoen jaar geleden viermaal onafhankelijk van elkaar ontstaan. Driemaal in Australië (de bakermat van de zangvogel) en eenmaal daarbuiten.

Sterker nog: het open nest verklaart mede het succes van de zangvogels: open nesten zijn makkelijke te maken en te vervangen en vogels kunnen er gemakkelijker uit ontsnappen wanneer ze belaagd worden door predatoren.

Ik zal dit stukje even daarom aan onze kat laten lezen, de nestbouw met bijzondere belangstelling volgt.

Leids Mediafonds start met 250.000 euro

media n Het Leids Mediafonds is van start gegaan met de eerste vergadering van zijn bestuur.

Het fonds is een initiatief van de gemeente Leiden. De stad heeft voor dit jaar 250.000 euro uitgetrokken ter versterking van de journalistiek in de regio Leiden. Het Leids Mediafonds is opgericht om hieraan vorm te geven. De gemeente heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds financieel te ondersteunen. Het is het eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans zal zijn voor lokale en regionale journalistiek.

Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die op grond van hun ervaring in de journalistiek en de communicatie zijn benoemd. Het bestaat uit Bob Nieman (voorzitter), Ionica Smeets (secretaris), Rick van Dijk (penningmeester), René Roodheuvel (lid) en Milja de Zwart (lid).

In de eerste vergadering heeft het bestuur uitgesproken de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral te zoeken in onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping. Daarnaast is de rol van de journalistiek in de sociale samenhang in de regio een belangrijk aandachtspunt voor het fonds.

Besloten is dat aanvragen voor het fonds in een voorjaars- en een najaarsronde kunnen worden ingediend. De voorwaarden waaraan die aanvragen moeten voldoen, zal het bestuur van het Leids Mediafonds medio juni bekendmaken. Ook wordt dan de aanvraagprocedure gepubliceerd. Dan is het ook mogelijk om voor de eerste ronde in oktober 2018 een aanvraag in te dienen.

Het bestuur heeft ook besloten om in juni een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor alle journalistieke partijen in de regio Leiden.

Het fonds is een stichting die functioneert op afstand van de gemeente Leiden en wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek i.o.

Op de foto: Het bestuur van het Leids Mediafonds bijeen voor zijn eerste vergadering. Van links naar rechts: Milja de Zwart, René Roodheuvel, Bob Nieman, Ionica Smeets en Rick van Dijk. | Foto: Buro JP

In de rubriek Het Duimpje plaatst De Leydenaer wekelijks onderwerpen die fout zijn of verbetering behoeven. Maar ook geven we complimenten aan personen, instellingen en bedrijven die volgens ons goed bezig zijn. Een tip? Mail naar redactie@deleydenaer.nl.

Afval scheiden

Als het aan de gemeente ligt, verdwijnt de plasticcontainer binnenkort uit het Leidse straatbeeld. De gemeente wil namelijk overgaan op zogeheten nascheiding van plastic afval. Burgers hoeven dan niet meer hun plastic naar de container te brengen want afvalverwerker AVR is bezig met de bouw van een speciale scheidingsinstallatie. Deze installatie kan voordat het afval wordt verbrand het plastic (en metalen en drankkartons) uit het restafval halen. Dit levert een recycling op van 50 procent op in plaats van de huidige 33 procent van de mensen die nu maar de plastic bak gaan.

De naam BplusC

BplusC bestaat tien jaar. Een heuglijk feit, en uiteraard willen ook wij van De Leydenaer deze organisatie van harte feliciteren. Er zijn in Leiden en Leiderdorp vele leuke activiteiten georganiseerd waarmee talloze mensen werden bereikt. Maar één ding vinden we jammer, en dat is de naam. BplusC, dat staat voor Bibliotheek plus Cultuur, dekt volgens ons de lading net niet goed genoeg. Volgens ons is de naam zelfs na tien jaar nog niet ingeburgerd. Word het niet eens tijd om dit te onderzoeken en eventueel voor een nieuwe naam te kiezen? Zoiets als Cultuuraanbod Leiden?

Het treurigste park van Leiden krijgt eindelijk een make-over

Een stukje land dat na een lange geschiedenis eigenlijk overbodig werd. Nu zijn er nieuwe plannen.

buurt n Verscholen achter de hoge gebouwen van de Oude Herengracht aan de ene kant en de begraafplaats Zijlpoort aan de andere kant ligt het Blekerspark.

door Rien van Vliet

Een stukje land dat na een lange geschiedenis eigenlijk overbodig werd en waar in de jaren '80 met weinig fantasie en financiële middelen in de meest minimale betekenis van het woord een park werd aangelegd. Wat bomen, enkele paadjes en veel gras; een speeltuintje omgeven door een hek. Een treurige bedoening.

In deze staat heeft het park er ruim 30 jaar bij gelegen. Nu krijgt het park een make-over omdat het deel gaat uit maken van het Singelpark. De ontwerpers laten een deel van de lange geschiedenis in het ontwerp terug komen. Zo zal het hoger gelegen gedeelte, dat vroeger een verdedigingswal was, meer worden geaccentueerd. En nieuwe speeltoestellen worden in een lange lijn in raamwerken geplaatst daarbij refererend aan de tijd dat het land werd gebruikt voor de lakenindustrie.

Met deze aanpak wordt het Blekerspark nieuw leven ingeblazen. Er worden ook aantrekkelijker paden, meer soorten planten en bomen, een kippenhok, een paddenpoel en een hondenspeelplaats aangelegd. De nu kale oever wordt ook niet vergeten; de bedoeling is om er oeverplanten aan toe te voegen. De buurt is overigens actief betrokken geweest bij het maken van het ontwerp. De buurt zal ook worden ingezet voor het mede-beheer van het park.

Bij dit stuk land lag vroeger overigens in de Herensingel een zwembad annex badgelegenheid. Het water was toen nog schoon genoeg. Het zwemgedeelte is nu verdwenen omdat dat stuk van de singel werd gedempt zodat de gemeentewerf het in gebruik kon nemen. Daardoor werd het land een stuk groter dan alleen de vestingwal.

Doorgaande route loopt via steeg

Een steeg is deze tweebaansweg natuurlijk allang niet meer. Foto: google maps.

In de tweewekelijkse rubriek Straattaal gaan we op pad om meer te weten te komen over Leidse geografie. Welke betekenis heeft de naam van de straat, wijk of park? Wat is de geschiedenis? Zijn er combinaties? Deze week de vreemde bestemming van de St Jorissteeg.

Door: Eric Hoenson

Achtervoegsels van straatnamen moeten duidelijk zijn. Het was een tijdje modern om een naam te laten eindigen op roos, werf, vlinder of gras. De Merenwijk zit er vol mee. Maar daar kan je natuurlijk niets mee. Het schept alleen maar verwarring. Als je naar een boulevard moet, weet je dat dit een grote straat is. Een laan zal ook niet al te klein zijn uitgevallen, en bij een weg verwacht je dat je er waarschijnlijk kan doorrijden. Een steeg, tja, die is krap, oud en waarschijnlijk verboden voor autoverkeer.

Daarom is het wat betreft straatnamen best bijzonder dat de gemeente de doorgaande binnenstadsroute door een steeg laat lopen, de St Jorissteeg welteverstaan. Wij als Leidenaars kennen natuurlijk de omvang van deze drukke weg, maar ik ben benieuwd wat een aannemer van buiten denkt wanneer hij zijn vrachtwagenchauffeur over een steeg in de stad moet sturen.

Huizen gesloopt

De St Jorissteeg lijdt al decennialang onder verkeersdruk. Daarom werd begin jaren zeventig een deel van de huizen gesloopt om plaats te maken voor doorgaand verkeer en een enorm kruispunt met Het Levendaal. De Watersteeg verdween. Wat overbleef was een van de lelijkste plekjes van Leiden.

Nu er een centrumroute wordt aangelegd krijgt de locatie wellicht iets van zijn oude elan terug. Op de Sint Jorissteeg komt een R-net-halte en het wordt ingericht als een plein met veel groen. De meeste parkeerplaatsen zullen verdwijnen, evenals verderop op de Hooigracht. Hoewel er straks meer drukte te verwachten is, komt het hier toch nog goed dus.

Winnaars in de Kopermolen

Afgelopen zaterdag de afsluiting van de Scan to Win actie en kregen de hoofprijswinnaars hun prijs overhandigd. Eindelijk werd bekend wie de 'Apple I pad ' had gewonnen!

De scan to win hoofdprijswinnaars! V.l.n.r. Maartje Verberne: shoptegoed twv € 75,00. Mevr. de Koning: Fashioncheque twv. € 100,00. Roeland Hoekstra: shoptegoed twv € 75,00. Mevr. Sillen: I Pad. Dhr. Keijser: Fashion Cheque twv € 100,00. En niet op de foto. Mevr. Jamila: Fashion Cheque twv: € 100,00. Namens alle winkeliers van De Kopermolen 'Van harte Gefeliciteerd'!

Nieuwe Leidse roman

Literatuur n Zeer recent is de novelle Nachtengeltjes en driehoekjes bij uitgeverij Aspekt verschenen. Het verhaal speelt zich geheel af in de Leidse binnenstad, met La Bota en Odessa als belangrijkste uitspanningen. Dorian d' Oliveira is de schrijver van Nachtengeltjes en driehoekjes. Hij studeerde en woonde jarenlang met veel genoegen in Leiden. Op zijn blog staan een aantal artikelen over Leidse kunstenaars, trouwens. De Leidse kunstenares Itsme Marks heeft de illustraties voor de novelle vervaardigd. Haar zoon Frank de Rooij maakte de teaser om Nachtengeltjes en driehoekjes te promoten. Zie link onder. De Rooij is onder meer bekend door zijn documentaire over de schilder Justus Donker, evenals De Rooij een inwoner van de sleutelstad.

Denksporters betalen BTW

Belasting n Als het aan staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën ligt gaan dam-, schaak-, bridge en go-verenigingen, in tegenstelling tot andere sportclubs, BTW betalen. De reden? Deze sporten vragen een te verwaarlozen lichamelijke inspanning en daarmee niet als sport moet worden beschouwd. Dit betekent een lastenverzwaring van ongeveer € 10,00 per jaar per denksporter. Voor de schatkist betekent dit extra inkomsten, ruim 1 miljoen euro. De denksportbonden vrezen dat door de maatregel de ledenaantallen zullen teruglopen.

Bewoners ruilen kledingstukken

Samenleving n Leiden heeft sinds enige tijd een Ruilbus. Wijkbewoners in De Mors kunnen hier hun kledingstukken brengen en in ruil daarvoor een ander kledingstuk meenemen. Ook andere spullen, zoals speelgoed en boeken kunnen in de laagdrempelige ontmoetingsplek worden geruild.

Tim de Cler heeft alles om trainer te worden

Tim, hier met vader Henk. is een rustige figuur die oefenstof makkelijk weet over te brengen.

voetbal n Tim de Cler zet na dit seizoen een punt achter zijn glorieuze voetbalcarrière en gaat zich richten op het trainersvak.

De Leidenaar die zijn zegetocht bij Lugdunum begon, achtereenvolgens bij Ajax, AZ, Feyenoord en Larnaca het publiek in extase bracht en 17 keer trots de kleuren van Oranje droeg, hoopt op een glorieuze finale door de Kikkers via de nacompetitie naar de eerste klasse te loodsen. Of dat zal lukken is de vraag die elke groen/witter bezig houdt. Tim moet namelijk onder het mes, meniscusoperatie.

Aan hem zal het niet liggen, de ijzervreter bijt wel door, hij is hard, keihard en belust om met een promotie zijn loopbaan af te sluiten.

Zijn toekomst heeft hij al uitgestippeld, Tim wil trainer worden. Diploma TC 3 heeft hij al op zak. De geblokte verdediger met de fluwelen pass heeft alles mee om ook als coach te slagen. Allereerst door zijn jarenlange ervaring bij topclubs, waar hij excelleerde onder de beste oefenmeesters. Verder is Tim down to earth, geen ophakker, een rustige figuur die oefenstof makkelijk weet over te brengen en nog altijd bij een 'gebbetje' de bal 25 keer loepzuiver in de bovenhoek kan knallen.

Voetballend Leiden en voetbalminnende supporters zouden Tim een grootse afscheidswedstrijd moeten aanbieden, hem bedanken en uitzwaaien. Met een benefietwedstrijd waarvan de baten naar een door Tim de Cler te kiezen goed doel gaat. Wie neemt het voortouw?

Voetbaloverzicht

Uitslagen

Zaterdag 2e klasse

RCL - SVC 2 -1

Lugdunum - DSO 2 - 3

Docos - Die Haghe 3 - 2

Reeuwijk - Voorschoten`97 2 - 3

TAVV - UVS 1 - 5

Zaterdag 3e klasse

Leiden - Koudekerk 2 - 2

Soccer Boys - LSVV 3 - 0

Zaterdag 4e klasse

Football Factory - Hazersw. Boys 3 - 4

Meerburg - WVC 4 - 0

Oegstgeest - Roodenburg 4 - 0

Zondag 1e klasse

De Spartaan - FC Boshuizen 7 - 2

Zondag 3e klasse A

Voorschoten '97 - Full Speed 1 - 0

Zondag 3e klasse B

SJZ - Kickers 6 - 1

Rijnland - Nicolaas Boys 4 -3

Stompwijk - ASC 3- 2

Bernardus - Warmunda 3 - 1

Zondag 4e klasse A

Roodenburg - Wanica Star 4 - 5

Standen

Zaterdag 2e klasse

3. UVS 20 - 34 +13

7. Voorschoten`97 20 -30 +2

8. Lugdunum 20 - 28 -1

10 RCL 20 - 26 -4

11 DoCoS 19 - 25 +7

Zaterdag 3e klasse

12 LSVV 18 - 20 -10

14 Leiden 19 - 14 -22

Zaterdag 4e klasse

2. Oegstgeest 16 - 38 +47

5. Meerburg 17 - 29 +17

9. Roodenburg 16- 16 -27

10 UDO 16- 12 -36

12. Football Factory 17- 9 -26

Zondag 1e klasse

11. FC Boshuizen 14- 19 -6

Zondag 3e klasse A

5. FC Rijnland 20- 28 - 9

6 SJZ 19 - 27 +3

10 ASC 18 - 22 +7

11 Warmunda 18 - 22 -8

14 Bernardus 20 - 14 -17

Zondag 3e klasse B

7. Voorschoten 20 - 26 - 8

Zondag 4e klasse

11. Roodenburg 17 - 13 -24

Doel-puntjes

* Nieuwe wind bij LV Roodenburg, via conference-calls wordt er vergaderd. Bij de club lijkt een team met vluchtelingen uit Eritrea vorm te krijgen en komend seizoen aan de competitie mee te gaan doen.

* Sinds 1 april is de vernieuwde website van Sportcenter Sahinbas in de lucht. Gaat dat zien.

* Zaterdag 7 april moet het gebeuren. Om 11.00 speelt MU 1603 van BS Leiden tegen Jumpers 16-2. De winnaar is kampioen. Volgend jaar bestaat BS, als The Bona Stars opgericht, 60 jaar.

* ADG Bridge, ontstaan uit jonge ontevreden spelers van DDS, bestaat 40 jaar in 2019. ADG staat voor Alle Dertien Goed of iets anders (Ohlala) dat beter onder de pet kan blijven.

* Ook zo nieuwsgierig naar de datum van het Singletoernooi van Badmintonvereniging Merenwijk?

* Frans Stouten overweegt met FC Boshuizen op zaterdag te gaan voetballen. Wie daarin geïnteresseerd is, kan zich aanmelden bij Marcel van Ginkel (06-14795426).

* Tot 1 april kon men zich met 20% korting inschrijven voor de Leiden Marathon. Wie nog wil meedoen, moet zich haasten. Op sommige afstanden is de limiet van aantal deelnemers nabij.

* Technisch Commissielid Lucas Riethoven (UVS) meldt de terugkeer van makkelijk scorende Daan van der Zwaan op het oude nest. De 20-jarige aanvaller komt over van rksv Meerburg. Coach Stefan Roodakkers is dolblij.

* "De ijsbaan van 333 meter komt er," weten enthousiastelingen te melden. De eerste € 100.000 is bijeen gegaard door schaatsliefhebbers. Op 1 oktober moet er € 3,2 miljoen op tafel liggen.

* Wie wil joggen, hardlopen of wandelen kan bij Leiden Road Runners Club eenmalig 6 weken vrijblijvend gratis meetrainen, en dan beslissen lid te worden.

* Daidokan Karate Leiden biedt meiden en vrouwen van 14 tot 100 jaar, met/zonder beperking, karate, zelfverdediging en stokvechten. T/m 6 april inschrijving met korting trainingsweekend (21/22 april).

* Korfbalvereniging Pernix is trots op Lola Schallenberg, Daan van den Brom en Pim Wayenberg. Ze zijn geselecteerd voor regionale jeugdteams van het Regionaal Trainingscentrum.

* Voor Honk- en Softbalvereniging Biënto begint het seizoen komend weekend. Heeft iedereen al de nieuwe uniformen gepast en aangeschaft?

* Tai Chi/Chi Kung Leiden (Slowfood for body and mind) start nieuwe cursussen. Vrijdag 6 april Tai Chi, zaterdag 7 april Chi Kung. Waar? De Leidse Hout.

* Interessante workshops bij tennisclub Roomburg: 9, 14 en/of 21 en 23 april: Praktijkbegeleiding.

Ook een doel-puntje scoren? Stuur je bericht naar: redactie@deleydenaer.nl.

Sport uit het weekend

Pijnlijk verlies ZZ

basketbal n Zorg en Zekerheid Leiden is er het afgelopen weekeinde niet in geslaagd twee punten mee te nemen uit Den Bosch. De Leidse ploeg verloor met 86-78 van New Heroes Den Bosch. Daardoor staat de ploeg vierde. Maar de strijd met de concurrenten New Heroes en Landstede Basketbal is nog niet verloren. Koploper Donar is onbereikbaar. ZZ wil pas in de finale tegen de sterke opponent spelen. Dan moet het wel mininaal derde worden.

Toptijd Noah Schutte

atletiek n Noah Schutte heeft in het Amerikaanse Palo Alto een zeer snelle 10.000 meter gelopen. De atleet van Leiden Atletiek, die studeert en traint in Portland, kwam bij de Stanford Invitational tot een tijd van 28:34.51. Dat was een halve minuut sneller dan zijn persoonlijk record dat hij een jaar geleden bij dezelfde wedstrijd in Californie had gelopen. "Mijn richttijd was 28:45. Ik had er vertrouwen in dat dat mogelijk was, maar met zo'n 10000m is het altijd wel spannend. Maar 28:34 had ik echt niet verwacht." zei hij tegen Topsport Leiden.

Nuis komt tot 93 kilometer

schaatsen n Liefst 93 kilometer per uur bereikte Kjeld Nuis in Luleå in Zweden tijdens zijn snelheidsrecord op schaatsen. Nooit was iemand sneller. Nuis, geboren in Zoeterwoude en leren schaatsen op de ijsbaan aan de Vondellaan reed op een natuurijsbaan van 1500 meter waarin geen bochten zaten. Een auto met een windscherm zorgde ervoor dat hij weinig last had van de luchtweerstand.

Play Downs voor Scylla

tafeltennis n De tafeltennissers van Scylla gaan als nummer vijf de play-downs van de eredivisie zou in. Dit dankzij een 4 - 2 overwinning op Wetstra. De mannen spelen komende zondag al hun eerste ontmoeting in de play-downs tegen de nummer acht van de ranglijst. De vrouwen ontmoeten volgende week Taverzo. Dan zal bepaald worden welke plek zij in de play-downs zullen innemen: op plek vijf of plek zes.

Programma

Zaterdag 2e klasse

RCL - Docos

SVC - Voorschoten

Lugdunum - Reeuwijk

Valken - UVS

Zaterdag 3e klasse

Leiden - DSVP

Koudekerk - LSVV

Zaterdag 4e klasse

SEV - UDO

Football Factory - Hazersw. Boys

Alphia - Meerburg

Roodenburg - KSD Marine

Zondag 1e klasse

FC Boshuizen - VOC

Zondag 3e klasse A

Voorschoten '97 - ODB

Zondag 3e klasse B

WVC - SJZ

Nicolaas Boys - Warmunda

Rijnland - RKDS

Aalsmeer - ASC

Dios - Bernardus

Zondag 4e klasse A

Roodenburg staat stil

Ritmisch gymnastes naar landelijke top

Van links naar rechts: Sanne Hertogs, Matilde Monteleone, Britt Hertogs en Lidewij de Vos.

gymnastiek n Leidse Ritmisch Gymnastes zijn op weg naar de landelijke top, zo blijkt uit recente prestaties.

Op de foto zijn de vier ritmisch gymnasten te zien die zich recent geplaatst hebben voor de halve finale van de 1e divisie RG. De 1e divisie is het hoogste landelijke niveau binnen de RG. Na twee voorwedstrijden mogen zij zich met de besten van Nederland meten.

De halve finale vindt plaats op zaterdag 21 april (voor Sanne nemen Matilde) en op zondag 22 april (voor Britt en Lidewij). Inzet van deze halve finale is plaatsing voor het NK.

Sanne en Matilde zijn pré junioren (geboren 2006/2007), Britt is junior (geboren 2003/2004/2005) en Lidewij is senior (2000 en ouder). Matilde is vorig wedstrijd seizoen Nederlands kampioen geworden bi de pré junioren. Lidewij werd dat bij de junioren.

Bij Ritmische Gymnastiek laat je op het ritme van muziek je lenigheid zien met gebruik van de materialen lint, knotsen, bal, touw en hoepel. De gymnasten van het selectieteam van Gymsport Leiden vertegenwoordigen de club in de 1e en 2e divisie op nationale en internationale wedstrijden en toernooien. Er is ook een afdeling voor recreanten.

Bevlogen Tim Spruijt krijgt woning energieneutraal

''Ik was al op de middelbare school met het klimaat bezig. Ik deed mee aan allerlei praatgroepen en gaf voorlichting''. |Foto Fotobureau Monica van der Stap.

milieu n Een woning gasvrij maken vergt een behoorlijke inspanning. Maar Tim Spruijt is het gelukt. De bewoner op Van Eijsingapark 2 heeft als één van de eerste van Leiden een energieneutrale woning gerealiseerd. We gingen bij hem op bezoek.

Door Eric Hoenson

'Ik dien als voorbeeld voor anderen. Dat geeft mij een heel goed gevoel.

Gelukt door warmtepomp

Leiden heeft de ambitie om de hele stad tegen 2050 aardgas vrij te maken. De 66-jarige Tim Spruijt geeft het goede voorbeeld. De gepensioneerde ingenieur bij KPN woont aan de rand van de stad in het Boerhaavedistrict in een ruim uitgevallen vrijstaande woning. Hij is een milieufreak in hart en nieren. Al zijn energie wekt hij zelf op.

''Ik heb het niet van huis uit meegekregen'', zegt hij achter een kopje koffie aan de keukentafel. ''Integendeel. Ik herinner me dat ik met mijn vader in de buurt van Rotterdam in de jaren zestig het afvalwater via een pijp de Noordzee in zag lopen. Ik vroeg me af of dat niet slecht is voor het milieu. Maar mijn vader verzekerde dat de zee zo groot is dat dit geen kwaad kon.''

''Dat kwam weinig overtuigend over blijkbaar, want ik was al op de middelbare school met het klimaat bezig. Ik deed mee aan allerlei praatgroepen en gaf voorlichting. Er was in die tijd een brede maatschappelijke discussie aan de gang over hoe het verder moest met de wereld. Daarbij hoorde het bezoeken van demonstraties als die rond de kerncentrale van Kalkar in 1977. Vanzelfsprekend heb ik altijd links gestemd. Eerst op de PvdA, dat kwam wel van huis uit, tegenwoordig op GroenLinks dat beter voor het milieu zorgt.''

Kers

Dertig jaar geleden verhuisde het gezin Spruijt van Krommenie naar Leiden, naar de Merenwijk en vijf jaar later naar het Van Eijsingapark, een strategische plek tussen de diverse werklocaties van de kostverdieners. Daar bouwde Tim gestaag aan een energievriendelijke woning. Zestien zonnepanelen voor de elektriciteit, een houtkachel voor de warmte, een regentoninstallatie voor het toilet, en vloerverwarming met Tonzon thermoskussens. Een ingenieus ventilatiesysteem zorgt voor een regulering waarbij er geen raam open hoeft terwijl er toch frisse lucht naar binnen stroomt. Vanzelfsprekend zijn alle kieren en gaten efficiënt afgedicht. Het werd toen tijd om de laatste stap te nemen, als een kers op de taart. Daarbij werd steun gegeven door gemeentelijk Wijkambassadeur Thibaut Visser.

''Sinds december is ons huis gasloos'', zegt Tim met gepaste trots. ''Dat komt dankzij een warmtepomp. Deze vervangt nu de HR ketel. We kookten al elektrisch en daardoor zijn we nu 'all electric'. Een warmtepomp is wel een grote investering, die je niet snel terugverdient. Alles bij elkaar praat je over 16.000 tot 20.000 euro. Er zit 2.000 euro subsidie op. Maar voor ons weegt het milieu zwaar. Wij waren zo gelukkig dat wij voldoende spaargeld hadden, wat maar weinig rente opbrengt. Dan dat geld maar liever in een warmtepomp investeren.''

Afsluiten gasaansluiting

''Het is een zogenaamde lucht/water warmtepomp die warmte onttrekt aan de buitenlucht. Zelfs bij een buitentemperatuur van -10 graden levert deze voldoende energie op. Hij levert vijf keer zoveel warmte op dan wat hij aan elektriciteit verbruikt. Het is belangrijk dat het vermogen van de warmtepomp zo goed mogelijk is afgestemd op de warmtevraag van de woning. Een warmtepomp met te kleine capaciteit is niet prettig, maar een te grote capaciteit ook niet en is bovendien onnodig duur. Verstandig is het daarom om een warmteverliesberekening uit te laten voeren. Je hebt dan bouwtekeningen nodig en isolatiewaarden. Zo'n berekening kost 250 euro. Een aparte kostenpost vormt het afsluiten van de gasrekening. Liander rekent hiervoor 650 euro.''

Het vinden van een geschikte installateur viel overigens niet mee. ''De meeste installateurs hebben geen ervaring met warmtepompen of hebben geen tijd. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij Installatiebedrijf Van der Poel in Zoeterwoude, die heeft de pomp tot tevredenheid geïnstalleerd.''

Voorbeeld

In de achtertuin staat nu een enorme bak, zo groot als een vrieskist in een snackbar, en op zolder is een soort boiler aangebracht, met 180 liter zo groot als een fors uitgevallen koelkast. Naast een gevulde spaarpot, kost een energieneutraal huis de nodige ruimte. En ook een stukje kennis, want de apparaten worden gestuurd via een display vol cijfertjes en vakjes, inclusief router voor de bediening op afstand.''

Tim: ''Het moet wel een beetje een hobby van je zijn. De investering heb je er in dertig jaar zeker uit, misschien eerder. Onze energierekening was natuurlijk al heel erg laag. Ik ben blij dat het allemaal is gelukt en de reacties van vrienden, familie en buurtbewoners zijn heel enthousiast. Je merkt dat mensen hierdoor ook stappen willen maken. Ik dien als voorbeeld voor anderen. Dat geeft mij een heel goed gevoel.''

Activiteiten op basis van brievenboek wezen

Het boek bestaat uit 58 brieven van Leidse wezen, voornamelijk uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.

n Theater, films en workshops

evenement n Rond het uitkomen van het brievenboek '"Met tranen in mijn ogen…."; Brieven aan het Heilige Geest Weeshuis te Leiden' worden enkele uitgaansactiviteiten geboden.

Op 7 april verschijnt het brievenboek 'Met tranen in mijn ogen…'; Brieven aan het Heilige Geest Weeshuis te Leiden'. Dit boek bestaat uit 58 brieven van Leidse wezen, voornamelijk uit de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.

De brieven, bezorgd en ingeleid door Dita van Wieren-Maan, geven een goed en ontroerend beeld van het leven in en rondom het Leidse weeshuis. Daarnaast weerspiegelen ze de maatschappelijke en politieke veranderingen van die tijd. Omdat de brieven zijn geschreven door ge­wone mensen en niet door de bovenlaag van de bevolking, vormen ze een interessante bron, niet alleen voor historisch, maar ook voor taalkundig onderzoek. Er zijn niet heel veel van dit soort documenten bewaard gebleven en in dat opzicht is het archief van het weeshuis een unieke bron.

Om recht te doen aan de taal waarin ze zijn geschreven, is ervoor gekozen om zowel het origineel als een hertaling te geven. De hertaling geeft de brief weer in hedendaags Nederlands. In korte introducties krijgt de lezer inzicht in context en aanleiding van de brieven.

Het boek is een initiatief van de Stichting Heilige Geest te Leiden, ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Erfgoed Leiden en Omstreken, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en de Leidse uitgeverij Primavera Pers.

Activiteiten

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek worden allerlei activiteiten georganiseerd tussen 7 en 15 april. In samenwerking met Bioscopen Leiden, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), Erfgoed Leiden en Omstreken, Stichting Utopa en Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland heeft de Stichting Heilige Geest een gevarieerd programma samengesteld.

Op zaterdag 7 april vindt de boekpresentatie plaats tijdens een besloten bijeenkomst met een theatervoorstelling door Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland in het gebouw van het voormalige Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17. De voorstelling is gebaseerd op enkele van de brieven.

Op zondag 8 april wordt de voorstelling van het Jeugdtheater nog twee keer opgevoerd in het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17, om 14.00 uur en om 16.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer één uur en is openbaar toegankelijk. Kaarten kosten 7,50 euro.

Op woensdag 11 april wordt er op basis van de brieven een workshop transcriberen georganiseerd bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Dit is een workshop voor studenten Nederlands en geschiedenis onder leiding van dr. Ineke Huysman van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW).

Tot slot wordt op zondag 15 april in bioscoop Trianon een speciale voorstelling georganiseerd van de weeshuisfilm Annie. De film begint om 13.00 uur. Na afloop van de film heeft men de gelegenheid het boek aan te schaffen.

Donderdag 5 april

Kapelzaal: fluitiste Marta Gomez Alonso en pianiste Julia Mora Garcia, 12.45 uur.

Schouwburg: Huub van der Lubbe – Wat Speelt, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Theater Utrecht The Bright Side Of Life, 20.30 uur.

Café Plantage: Wouter Kiers and de Citylights, 21.00 uur.

Vrijdag 6 april

Stadsgehoorzaal: Brodsky Quartet – De late Beethovens: 11, 16 & 14, 20.15 uur.

Schouwburg: Daniël Arends – De Afterparty, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: De Hollanders, Red Matter, Theater, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: livemuziek, 21.00 uur.

Qbus: De X: Stella Chiweshe, 21.00 uur.

Café Rembrandt: Rubberen Henkie & Barry Badpak, 21.00 uur.

Café Lazarus: Live en Lazarus voorronde 2, 21.00 uur.

Studio de Veste: Helter Shelter, 22.30 uur.

Zaterdag 7 april

Café de Twee Spieghels: livemuziek, 16.00 uur.

Cultuurzaal Sijthoff: Poolse klassieke muziek & Poolse volksmuziek, 20.00 uur.

Stadsgehoorzaal: Brodsky Quartet – De late Beethovens: 11, 16 & 14, 20.15 uur.

Schouwburg: George van Houts – Kom Plot, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Jane Muziektheater en Katinka Polderman, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: livemuziek, 21.00 uur.

Zondag 8 april

Stadsgehoorzaal: Brodsky Quartet – De late Beethovens: 11, 16 & 14, 11.30 uur.

PS|huis, Raamsteeg 2a: theaterserie Vergeet-me-niet, met verhalen uit de wijk Meerburg, 12.00 en 16.00 uur.

Cultuurzaal Sijthoff: Klassiek concert: Pärt, Janácek en Beethoven, 15.30 uur.

Grandcafe De Burcht: Jazz on Sunday met Carmen Gomez, 16.00 uur.

Theehuis Leidse Hout: , 14.00 uur.

Café de Twee Spieghels: livemuziek, 16.00 uur.

Café het Praethuys: Men in blues, 21.00 uur.

Dinsdag 10 april

Schouwburg: Kassett– Kraak, 20.15 uur.

Stadsgehoorzaal: Daniëlle Schel – Lachstof 7: Slagbeurt, 20.30 uur.

Qbus: Van Polanen presenteert: Jerry Leger & The Situation (can), 21.00 uur.

Café Plantage: jamsessie olv Ben van Leeuwen, 21.00 uur.

Woensdag 11 april

Schouwburg: Nits!– Theaterconcert, 20.15 uur.

Theater Ins Blau: Revolutie Van Een Mislukking, Muziektheater, 20.30 uur.

Café de Twee Spieghels: livemuziek, 21.00 uur.

Donderdag 12 april

Kapelzaal: klassiek lunchconcert, 12.45 uur.

Theater Ins Blau: Keren Levi | NeverLike, Footnotes, Dans, 20.30 uur.

Café Plantage: Chris Koenen en Aad van Pijlen, 21.00 uur.

Airbrush en kunstkip

feestdagen n Dit meisje leerde 'airbrushen' van kunstenaar Wim Glasbergen tijdens het kunstkippenfeest afgelopen weekeinde in de Kopermolen.

Het winkelcentrum Kopermolen stond in het teken van het kunstkippenproject. Naast Glasbergen waren Karin Schoenmaker, Reinout van Dijk, Justus Dick Bakhuizen van den Brink en Joy Bleekrode actief om kippen tot kunstkippen om te toveren. Bezoekers konden hen op verschillende plekken aan het werk zien.

De opbrengst van de kunstwerken vindt plaats via favebook, en gaat gaat naar het nieuwe kippenhok van Kinderboerderij Merenwijk. | Foto: Fotobureau Monica van der Stap.

Dos Bailadores

Dansen n Op zondag 8 april en donderdag 12 april biedt Dos Bailadores aan de Perzikweg 2 open dagen. Korte gratis proeflessen worden afgewisseld met demonstraties van de diverse dansen door docenten en cursisten. Op 8 april is de open dag van 15.30 tot 18.30 uur en op 12 april van 19.30 tot 22.00 uur. De cursussen starten in de week van 15 tot en met 20 april.

Robots

wetenschap n In de lezing Cognitieve Robotica op dinsdag 10 april in Scheltema vertelt Roy de Kleijn over de geschiedenis van de robotica, en hoe we proberen robots steeds slimmer te maken. Carlijn Keulen, een singer-songwriter van jazzy popnummers, zorgt voor de warming up, aanvang 19.40 uur. De toegang is gratis.

Showbands

Muziek n Muziekvereniging AMIGO biedt zaterdag 7 april het avondvullende programma 'Stageband AMIGO with Friends'. De podium-orkesten van K&G en AMIGO uit Leiden, en de Rijnmondband uit Schiedam zorgen voor muziek van hoog niveau. Het feest begint om 20.00 uur in het Leonardo College aan de Noachstraat 2 en is gratis toegankelijk.

Bandavond FBL

muziek "Honour and Glory" is het thema van de jaarlijkse bandavond van de Drumfanfare FBL op 7 april. De avond staat in het teken van drie huldigingen. Ook draagt dirigent Ronald Horsman na 21 jaar het dirigeerstokje over. Plaats: Scholengemeenschap Duinzigt aan de Wijttenbachweg 23 in Oegstgeest, aanvang 20.00 uur.

Draaiorgeldag

evenement n Op 8 april is de derde editie van Verhalen van de Stad in de Leidse binnenstad opvrolijken. Er zijn draaiorgels in de Haarlemmerstraat, old-timers op het Hooglandsekerkplein, straattheater en dichters in Pancras, maar ook thematische stadswandelingen door de gidsen van Groepswijzer.

Vergeet-me-niet

Theater n Op zondag 8 april presenteert PS|Theater weer een voorstelling van de theaterserie Vergeet-me-niet over de wijk Meerburg. Aanvang: 12.00 uur (incl. lunch) & 16.00 uur (incl. borrel). Locatie: PS|huis, Raamsteeg 2a. Kaartprijs: € 15,00 (regulier) € 12,50 (met bewonerskorting).

Museumweek

Evenementen n Tijdens de vierde Nationale Museumweek van maandag 9 tot en met zondag 15 april zetten de Nederlandse musea ons cultureel erfgoed, een week lang extra in de schijnwerpers.

Slordig geparkeerde fiets verder aan banden

Trots tonen de 'cursisten' hun certificaat. |Foto: PR.

n Uitbreiding Fiets Fout = Fiets Weg aan stadszijde station

vervoer n Fietsers die van en naar station Leiden Centraal fietsen, kunnen vanaf dinsdag 1 mei niet meer langs de Stationsweg stallen. Daar geldt dan het beleid Fiets Fout = Fiets Weg.

Fietsenchaos op de Stationsweg tijdens na een storm. Foto: De Leydenaer.

Om de fietsen die nu op de Stationsweg staan een parkeerplek te bieden komen er op het Morssingelterrein extra fietsenrekken. Door de uitbreiding geldt ook daar een maximale stallingstijd van twee weken. Dagelijks komen vele mensen met de fiets, de scooter en brommer naar station Leiden Centraal. De afgelopen tijd zijn steeds meer fietsers vlak voor de grens van het restrictiegebied gaan stallen. Het gevolg: een lange sliert met fietsen die kriskras door elkaar staan of soms liggen.

Uitbreiding fietsenstalling

Voor zo'n belangrijk en drukbezocht gebied in de stad ziet dit er niet uitnodigend uit. Voetgangers kunnen niet goed van en naar het centrum lopen. Sommige fietsen staan op de blindegeleidestrook. Fietsen en scooters horen in de daarvoor bestemde rekken of vakken. Om voldoende plek te behouden voor andere fietsen, mogen fietsen maximaal twee weken aaneengesloten op dezelfde plek staan.

De gemeente plaatst extra dubbellaagse rekken op het Morssingelterrein en onder de onderdoorgang van het Morssingelterrein naar het Stationsplein. In totaal komen er ongeveer 660 fietsparkeerplekken bij. Het vak voor buitenmodelfietsen op het Morssingelterrein komt te vervallen. Voor scooters, brommers en bakfietsen is plek bij de ingang van het station, in de vakken naast de taxistandplaats.

Zodra de nieuwe fietsenstalling onder Lorentz in 2019 klaar is en de bouwwerkzaamheden voor de Geus starten, zullen de fietsparkeerplekken op het Morssingelterrein opgeheven worden.

Binnen het restrictiegebied Fiets Fout = Fiets Weg geldt:een fiets of scooter staat in een rek of een vak. Alleen voor bezoeken korter dan een uur mag een fiets of scooter buiten een rek of vak geplaatst worden. Een fiets mag maximaal twee weken aaneengesloten op één plek staan. Staat de fiets er langer dan twee weken dan is de fiets een zogenaamde weesfiets en geldt ook Fiets Fout = Fiets Weg en wordt net als de fout geparkeerde fiets weggehaald. Deze kunnen tegen betaling van 26 euro opgehaald worden bij het Warenhuis op de Willem Barentszstraat. Scooters krijgen een bekeuring.

Label

Op 9 april starten de werkzaamheden op het Morssingelterrein aan de extra fietsenrekken. Fietsen langs de Stationsweg krijgen binnenkort een label met daarop uitleg over de uitbreiding en de regels vanaf 1 mei.

Tien organisaties zijn een vrijwilligersbeleid rijker

maatschappij n Tien maatschappelijke organisaties uit Leiden en omstreken zijn een vrijwilligersbeleid rijker.


iDOE, contactpunt voor vrijwillige inzet, verzorgde voor het derde jaar de training 'vrijwilligersbeleid en –management', waarbij het beleid tijdens de training zelf wordt ontwikkeld. Deelnemers vonden de training zeer leerzaam en inspirerend. Een van de meest belangrijke zaken bij vrijwilligersbegeleiding is goed kijken naar de vrijwilligers. "Pas de waardering aan op de motivatie van de vrijwilliger. Organiseer bijvoorbeeld een borrel waarmee je de vrijwilligers waardeert die graag anderen willen ontmoeten en verzorg trainingen met certificaten voor diegenen die aan hun cv werken." aldus Anke Breur, trainer van iDOE.

Het actuele trainingsaanbod voor organisaties en vrijwilligers is te vinden op idoe.nl./agenda. Bellen met 071 5160477 kan ook.

Kind moet achterover in het water kunnen vallen

onderwijs n De eisen voor zwemdiploma's A, B en C zijn per 1 januari aangescherpt. De nieuwe regels worden geleidelijk ingevoerd. Er komt meer nadruk te liggen op 'overleven' in plaats van een 'mooie slag'.

Kinderen moeten leren wat ze moeten doen in onverwachte situaties. Zo zullen ze leren hoe te reageren bij achterwaarts in het water vallen. Om het A-diploma te halen moet de jeugd met een lange broek en een shirt met lange mouwen kunnen zwemmen. Voor het C-diploma moeten ze met een dikke jas door een gat kunnen zwemmen. Oefeningen als de startduik vallen af. Het gaat er volgens het platform Nationale Norm Zwemveiligheid (NNZ) niet alleen om dat kinderen zich kunnen redden in zwembaden, maar juist wanneer ze onverwachts in open water terechtkomen. De aangescherpte regels moeten ervoor zorgen dat minder mensen verdrinken. Naast de aangepaste zwemlessen geeft het platform ook een dringend advies mee aan ouders. Zo wordt aangeraden kinderen door te laten gaan met zwemles tot het C-diploma is behaald. Pas dan kan een kind zich echt redden in open water, zoals de zee of een recreatieplas.

Laat de Paashaas met rust

Frederik de Paashaas kwam naar Leiden en nam plaats op een bankje ergens op het Rapenburg. Frederik stond daar op het bankje om de kinderen te vermaken. Kleine kinderen vonden het heel leuk dat Frederik daar stond, op dat bankje. Na een dag vermaak was Frederik erg moe en wilde graag slapen. Maar grote kinderen pestten Frederik 's nachts en dat vond hij niet leuk. Toen plakte Frederik maar een briefje op het bankje met een boodschap aan de grote kinderen. Zo kreeg hij toch nog een goede nachtrust.

Mysterie oude voetbalfoto opgelost

sport n We kregen veel reacties op de oude voetbalfoto die vorige week in De Leydenaer stond. Lezer Fred Kluit vond de foto in een gekocht tweedehandsboek en vroeg zich af wie er op staan. Het bleek om een team van VNA te gaan.

Jan Bodrij kwam met het juist antwoord: ''Mijn vader Jan Bodrij heeft bij VNA gespeeld en deze foto is waarschijnlijk na 1950 gemaakt bij het Zwarte Pad, enkele namen zijn van boven naar rechts Henk Keijzer, Rinus van Dam, Wim Hendriks, Jan Ooijendijk (voorzitter) Nico Langezaal , Ben Lambrechts (bestuurslid) Wim Klein met de bloemen, Cor Brandt met de bal keeper.''

Dick Barnhoorn kwam dicht in de buurt: ''Ik vermoed dat het een foto is van het eerste elftal van VNA. Dit baseer ik op het feit dat vermoedelijk de speler met de bloemen, Wim Klein moet zijn. Wim, zat namelijk in de verre familie van mijn echtgenote, en die is er ook stellig van overtuigd dat dit Wim Klein moet zijn.''

Oud-voorzitter Gerardus van den Hoed wist het ook: ''De foto die jullie geplaatst hebben is van de voetbalvereniging Voetbal Na Arbeid. De vereniging is opgericht 1 mei 1946 . Op de achtergrond staat de toenmalige voorzitter de heer J. Ooyendijk. In het begin werd er gevoetbald aan het Zwarte Pad , later verhuisden wij naar de boshuizerkade.

Ook K. Boom droeg een steentje bij: Volgens mij is de gepubliceerde foto een foto van de niet meer bestaande voetbalclub V.N.A. De keeper is Brand en de persoon op de achtergrond, bestuurslid Ooyendijk.

Bij de foto's op deze pagina

Linksboven: * De start van de marathon, het grootste loopevenement van Leiden en regio, het laatste weekeinde van mei is het weer zover. * Daarnaast een beeld van recreatielopers in polderpark Cronesteyn, waar NL...ML jaarlijks een aantal lopen organiseert. * Tweede rij: een loper is na de marathon uitgeput, zijn tijd wordt opgenomen; * De Ladiesrun in de Stevenshof trekt ieder jaar duizenden vrouwen die het liefst zonder mannen willen rennen, op 7 september mogen ze weer. * Derde en vierde rij: De Leiden Road Runners timmeren al vele jaren aan de weg, ook voor kinderen is er plaats tijdens de wedstrijden; * De cirytrail, een nieuw evenement dwars door de binnenstad; * De voormalige Leidse topatleet Han Kulker biedt elk jaar de loopcursus Hollen met Han.

Foto's: Fotobureau Monica van der Stap, De Leydenaer, en PR.

Hardlopend Leiden

Het hardloopseizoen is begonnen en dat betekent ook dat er in Leiden veel kilometers worden gemaakt. Steeds meer mensen knopen de sportschoenen vast voor een gezond stukje inspanning. Keuze genoeg: marathon, ladiesrun, NL... ML en de Leiden Roadrunners.

Allemaal namen op een wand tegeltjes

Mensen laten op deze manier weten dat ze de club steunen met 100 euro per jaar. Foto: De Leydenaer.

Bijzonder n Opvallend onopvallend. Leiden bulkt van rariteiten en bijzonderheden waar we dagelijks achteloos voorbij lopen of rijden. Maar wat is de achterliggende betekenis? Tips mailen naar redactie@deleydenaer.nl. Deze week: een wand vol met tegeltjes.

Tekst: Eric Hoenson

Opvallend onopvallend

Wie nooit op een sportvereniging komt zal wellicht vreemd opkijken bij boven geplaatste foto. Op een muur hangen allemaal tegeltjes met daarop namen, in een enkel geval een bedrijfsnaam. Ze zijn een vertrouwd beeld in sportkantines. Het zijn de namen van mensen die afgelopen seizoen 100 euro hebben gedoneerd voor de club, en tja, dat mag iedereen natuurlijk weten. Slechts zelden hangt er een anonieme gever tussen.

Op zich is deze Club van 100 bijzonder vanwege de plek waar die hangt: achterin de kantine van voetbalclub Lugdunum. Enige bescheidenheid siert de mensen blijkbaar. Bij veel verenigingen hangt de wand van gulle gevers pontificaal bij de ingang. Niet te missen dus.

Wellicht dat daarom niet elk tegeltje bezet is in de groenwitte kantine in de Kikkerpolder. Wie nog wat geld over heeft, en een heel klein beetje ijdel is, mag zich ongetwijfeld melden...

Een stap dichterbij een nieuw ontwerp!

column n Een tweewekelijkse column over alles wat met groen te maken heeft. Door Agnes van der Weel van Groen10 Tuinontwerp & Styling. Reacties op Agnes@groen10.nl.

De mevrouw met wie ik een afspraak had om 19.00 uur had zich goed voorbereid. Ze had diverse foto's gemaakt van haar kleine achtertuin die grotendeels bestraat was. Het mag wel wat groener zei ze, en dat begreep ik helemaal. De schutting bezweek onder de klimop en eigenlijk bloeide er ook niet zoveel in haar tuintje, de eerste stap was snel gemaakt; de klimop eruit, die wordt snel te groot en te massief in een kleine tuin en verstikt andere planten. Een nieuwe houten afscheiding plaatsen in overleg met de buren, en meer groen waardoor het betegelde achterplaatsje de aanblik van een echte tuin zal krijgen.

Stap twee is het maken van een schets waarin alle nieuwe elementen een plekje krijgen passend bij de uitstraling van het jaren-30 huis met mooie bakstenen gevel. Na een klein uur zag haar tuin er op papier heel anders uit, en ging ze enthousiast naar huis. Zodra de renovatie klaar is stuurt ze mij een foto, ik ben heel benieuwd! De tweede aanmelding bleek een man te zijn, zijn vrouw was ziek geworden. Dit jonge gezin was onlangs verhuisd en zij willen de tuin van hun hoekwoning opnieuw inrichten. De hovenier met wie ik vaak samen werk, had al een schets voor hen gemaakt maar wilde ook graag mijn mening horen. De ingrediënten voor de tuin klonken mij niet onbekend in de oren: geen groene vingers, weinig tijd voor het onderhoud van de tuin, 2 kleine kinderen die speelruimte en een veilige omgeving nodig hebben.

De bestaande schets heb ik aangepast waardoor het ontwerp wat speelser en groener wordt. De man ging tevreden naar huis met het verzoek of ik een beplantingsplan kan maken voor de verschillende borders. Soms is een volledig ontwerp niet nodig en volstaat een schets met een beplantingsplan. Een hovenier is daar ook blij mee, het scheelt hem veel tijd om de juiste beplanting uit te zoeken.

Wilt u ook gratis advies over uw tuin? Kom naar de inloopsessie in Galerie café de Leidse Lente aan de Haagweg in Leiden.

Aanmelden kan via mijn website: www.groen10.nl

Tips voor de vrije tijd

Voorjaarsbloemen

De LAFV zet de lente luister bij met een expositie van voorjaarsbloemen in Theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof. Deelnemers: Helene Roelofs, Boudewijn Swanenburg, Roberto Donadio, Henk-Jan Hoogenberk, Cynthia van der Brugge, Jowan Zonneveld. Nog tot en met 31 mei

Hardlopen

Leiden Atletiek begint deze maand met RaceRunning. De atleet loopt of rent met een 3-wiel race loopfiets, zonder pedalen, maar met zadel en borststeun. RR is geschikt voor wie afhankelijk is van een rolstoel en rollator, of moeilijk loopt.

Planten en zaden

Tuinvereniging Ons Buiten biedt zaterdag 7 april een ruilbeurs voor planten en zaden. Open van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Kofferbakverkoop

Bij Brasserie Buitenhuis (Valkenburgse meer) is elke eerste zaterdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur een Kofferbakverkoop Braderie. Het huren van een plek kost 12,50 euro, aanmelden via kofferbakverkoopbuitenhuis@gmail.com. Op 7 april is de eerste van het seizoen.

Lammetjes

Op zondag 8 en woensdag 11 april van 13.00 – 16.00 uur biedt Naar buiten! de Lammetjesdagen op kinderboerderij Merenwijk. Kinderen kunnen onder andere lammetjes knuffelen en pony rijden.

Zaterdag 7 april

* Strijd Diok om finaleplek in de Ereklasse rugby in en tegen 't Gooi.

* Kampioenswedstrijd Leidsch Schaakgenootschap in Meesterklasse.

* Avondvullende programma 'Stageband AMIGO with Friends', 20.00 uur in het Leonardo College.

* Presentatie nieuwe bundel VersZinsels / ZeilenSprung van Hans van der Veen, 15.00 uur bij Van Stockum Boekverkopers.

* Kom in de Kas.

* Voetbalderby in de zaterdag 2e klasse tussen RCL en Docos, 14.30 uur.

* Kofferbakverkoop Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse meer, 09.00 – 12.00 uur.

* Start reeks Go Food Tours Wandeltocht , 14.30 uur, Beestenmarkt.

* Start International Photo Festival Leiden op De Garenmarkt.

* Lezing over Justinus van Nassau, Hooglandse Kerk, 15.00 uur.

* Start Pakje Kunst, verkoop van unieke kunstwerkjes uit een oude mechanische sigarettenautomaat., Café de Leidse lente.

Zondag 8 april

* PS|theater met programmareeks 'Vergeet-me-niet' in de wijk Meerburg.

* Lammetjesdagen op kinderboerderij Merenwijk, 13.00 – 16.00 uur.

* Leidse Draaiorgeldag.

* Lezing historica Inger Kuin bij Van Stockum Boekverkopers over haar nieuwe boek Leven met de goden, 14.30 uur.

* Lezing gegeven over Van Gogh in Leiden, begraafplaats Groenesteeg, 14.30 uur.

Graffiti slecht verwijderd

Opgeplakt n Een rubriek over bordjes, briefjes, posters en dergelijke.

door Rien van Vliet

Fans van het Scholieren Filmfestival hebben vorige week op diverse plekken in Leiden hun letters op de muur gekalkt. Ze moesten die uiteraard weghalen. Dat is niet overal gelukt, zo blijkt uit de foto van de kruising van de Stationsweg met Haverzakgang. Ondanks dat er een Kärcher stoomreiniger werd gebruikt zijn de letters nog goed te zien.

Op de Facebooksite van het evenement staat dat als iemands huis of pand is beklad dat men dan met SLF contact kan opnemen zodat de scholieren het komen schoonmaken. Ze hebben ook het stadhuis beklad maar daar moet een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf aan te pas komen omdat het een monument is. Het is nog niet duidelijk op wie de schade wordt verhaald.

Donderdag 5 april

* Start Week van de Klassieken, Rijksmuseum van Oudheden.

Vrijdag 6 april

* Feestavond met Rubberen Henkie & Barry Badpak, in Café Rembrandt, 21.00 uur.

* Lezing 'Der Blaue Reiter' in Sijthoff, 20.00 uur

Maandag 9 april

* Start Nationale Museumweek (t/m 15 april)

Dinsdag 10 april

* Daniëlle Schel geeft een optreden in de Stadsgehoorzaal, 20.30 uur.

Woensdag 11 april

* Start cursus 'Bouwen aan je relatie', bij VoorElkaarLeiden.

* Lammetjesdagen op kinderboerderij Merenwijk, 13.00 – 16.00 uur.

Donderdag 12 april

* Thuiswedstrijd ZZ Leiden, tegen Leeuwarden.

* Alzheimer Café, in De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 19.30 uur, over keuzes in de laatste levensfase.

* Erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, Koningin Máxima, bezoekt op de pabo van de Hogeschool Leiden.